Kristine Angelskår Ytreland

KORUS Stavanger

Hva kan jeg hjelpe deg med?

Ta kontakt med meg hvis du trenger råd, veiledning eller hjelp knyttet til rusforebyggende arbeid i skolen («Kjentmann»), Motiverende samtale (MI), kartlegging (HKH) eller forebyggende ungdomsarbeid.

  • Arbeidsområder
  • • Forebygging
  • • Kartlegging
  • • Motiverende samtale (MI)
  • • Ungdom

Bakgrunn

Jeg har en mastergrad i kriminologi og tilleggsutdanning innen rus- og psykisk helse. Jeg har lang erfaring fra kommunal sektor, blant annet fra skadereduksjon, ambulerende virksomhet, boligsosialt arbeid og forebyggende ungdomsarbeid. Jeg var ansatt i KORUS Oslo i tre år før jeg begynte i KORUS Stavanger.