Kristine Angelskår Ytreland

KORUS Oslo

Hva kan jeg hjelpe deg med?

Jeg jobber med Hurtig Kartlegging og handling (HKH), evalueringer og skoleforebygging.

  • Arbeidsområder
  • • Kartlegging
  • • Ungdom

Bakgrunn

Kristine har en mastergrad i kriminologi og tilleggsutdanning innen rus- og psykisk helse. Hun har lang erfaring fra kommunal sektor, blant annet lavterskeltiltak, ambulerende team rus-/psykisk helse, boligsosialt arbeid i bydel og forebyggende ungdomsarbeid.