Til deg som er pårørende

KORUS tilbyr i Midt-Norge temakvelder, kurs og individuelle samtaler til deg som er berørt av andres rusmiddelbruk.

Om du ikke bor i Midt- Norge har de ansatte i Lærings- og mestringssenteret (LMS) ved KORUS Midt også god oversikt over hvor pårørende kan henvende seg for å få hjelp.

Å være berørt av andres rusmiddelbruk kan være utfordrende å stå i alene. LMS har ulike tilbud som kan bidra til å gi deg kunnskap for å mestre hverdagen bedre. De ansatte ved LMS er opptatt av at hele familien skal bli sett, hørt og ivaretatt. De har et spesielt fokus på barn og unge.

Alle som er berørt av andres rusmiddelbruk er velkommen til LMS for veiledning og støtte. Tilbudene krever ingen henvisning og er gratis!

Hva gjør Lærings- og mestringssenteret?

  • Vi arrangerer temakvelder, kurs og gruppeaktiviteter for pårørende i Trøndelag og Møre og Romsdal
  • Vi gir pårørende til rusavhengige kunnskap for å leve med situasjonen og mestre hverdagen
  • Vi setter pårørendes behov på dagsorden
Bilde av steiner oppå hverandre foran en strand i Nord-Norge.

Våre tilbud

Individuelle samtaler

Vi har tilbud om individuelle støtte- og veiledningssamtaler. Ingen henvisning nødvendig. Ta kontakt med en av våre ansatte.

ROM

ROM er et likeverdig dialogmøte mellom pårørende og fagpersoner innen psykisk helse og rus.

Formålet er å få til best mulig samarbeid mellom fagfolk og de som påvirkes av en utfordrende livssituasjon. ROM skal også være et godt sted å møte andre som er i lignende situasjoner.

På ROM kommer fagpersoner som ønsker å lytte, dele erfaringer og lære. Fagpersonene kommer fra ulike tjenestesteder. 

Hvert ROM varer fra klokken 17.30-20.00. Tilbudet er gratis. Enkel bevertning.

ROM – med barnet i fokus

Foruten ordinære ROM arrangerer vi også egne ROM med barnet i fokus. (Den gode samtalen med foreldre når (eks-)partner har rusproblem)

Påmelding:

Rita Rødseth: rita.irene.rodseth@stolav.no Telefon: 900 35 425

Elisabeth Gjetøy: Elisabeth.Johnsen.Gjetoy@stolav.no  Telefon: 482 96 831

Sted: Lokalene til Lærings- og mestringssenteret i Schwachsgate 3, bygg B (like ved Prix i Klostergata)

ROM for ungdom og unge voksne 16-35 år

Vi har også et eget tilbud til ungdom og voksne som har foreldre, søsken eller andre i familien med utfordringer med rus eller psykisk helse.

Walk and talk

Tilbud om støttesamtaler mens vi går tur i naturen. 

Møtested: Etter avtale

Pårørendekurs

Dette er et kurs for deg som er berørt av andres bruk eller avhengighet av rusmidler. Kurset er gratis og går over fire kvelder. Pårørendekurs arrangeres både fysisk og digitalt. Ta kontakt for informasjon om når neste kurs finner sted (rita.irene.rodseth@stolav.no)

Sted: Lokalene til Lærings- og mestringssenteret i Schwachsgate 3, bygg B (like ved Prix i Klostergata i Trondheim)

Ansatte