Skaper møteplass for pårørende som har barn med en rusmiddelavhengig

Å ha et felles barn med noen som strever med rus eller psykiske helseutfordringer kan være et stort ansvar. KORUS midt inviterer til dialogmøte der foreldre kan dele erfaringer og møte fagpersoner som lytter og veileder.

Fotografi av far og datter
MØTEPLASS: På ROM kan man dele erfaringer med andre pårørende og møte fagfolk fra ulike tjenester. (Foto: Caroline Hernandez, Unsplash)

Å være berørt av andres rusmiddelbruk er krevende, og kan være utfordrende å stå i alene. Spesielt tungt kan det være for barn og nærmeste familie. For å gi pårørende kunnskap til å mestre hverdagen bedre tilbyr Lærings- og mestringssenteret (LMS) ved KORUS midt temakvelder og kurs. Tilbudene krever ingen henvisning og er gratis.

30. november inviterer KORUS midt til ROM med barnet i fokus. Dette er et dialogmøte for foreldre som har felles barn med noen som strever med rus eller psykiske helseutfordringer. På ROM deltar også fagpersoner fra ulike tjenestesteder som ønsker å lytte, dele erfaringer og lære.

Få oversikt over kommende tilbud til pårørende i region midt her.

Lavterskeltilbud

ROM er basert på et konsept utviklet av Voksne for barn.

Det er generelt få tilbud til pårørende, og kanskje spesielt til denne gruppa her, forteller Elisabeth Johnsen Gjetøy, som er mestringsveileder ved KORUS midt.

ROM er ikke terapi, men et lavterskeltilbud der du får møte andre i samme situasjon og dele erfaringer.

På ROM er det ikke noe krav om at man må dele av sin historie. Man trenger heller ikke å være med hver gang. Hvert ROM-arrangement har et dedikert tema, og man vurderer selv om dette er et tema som er relevant for situasjonen man står i.

Hva er ROM?
  • ROM er et lavterskeltilbud for pårørende som ønsker å møte andre i lignende situasjoner.
  • ROM er basert på et konsept utviklet av Voksne for barn, og er et likeverdig dialogmøte mellom pårørende og fagpersoner innen psykisk helse og rus.
  • På ROM kommer fagpersoner som ønsker å lytte, dele erfaringer og lære. Fagpersonene kommer fra ulike tjenestesteder.
  • Lærings- og mestringssenteret (LMS) ved KORUS midt tilbyr tre ulike typer ROM for ulike målgrupper: ROM for alle, ROM med barnet i fokus og ROM for ungdom og unge voksne 16-35 år.
  • Å delta på ROM er gratis og krever ingen henvisning.
  • Tilbudene til LMS arrangeres ved Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin på St. Olavs hospital i Trondheim.

Lær mer om hva LMS tilbyr her.

Unike utfordringer

Målgruppen for ROM med barnet i fokus skiller seg ut på grunn av utfordringene de står i, forteller Rita Rødseth, rådgiver ved KORUS midt.

Noen har små barn med noen som har rusutfordringer, og vi ser at det er en del problemstillinger som kommer opp knyttet til samvær. Det er ofte en stor utfordring for denne gruppa, for det blir forelderen som ikke er rusmiddelavhengig sitt ansvar å sørge for at den andre forelderen er edru ved samvær. Det har for eksempel vært en problemstilling at den edru forelderen må kjøpe rustester og tvinge den andre forelderen til å ta dem. Det med å kunne stole på den andre forelderen kan være fryktelig vanskelig.

Dersom man mener at barnet ikke er trygt med den andre forelderen, kan dette også by på utfordringer. Det forklarer Lena Sørensen, seksjonsleder for LMS ved KORUS midt:

Vi ser at offentlige tjenester ofte legger ansvaret for dokumentasjonen på uegnethet i omsorgsvurdering på den ressurssterke, edru forelderen. Men det er ikke nødvendigvis så lett å prioritere dette i en krisesituasjon der du er opptatt av å sikre barnet ditt. Slike problemstillinger har man plass til å lufte i ROM, og det vil være fagpersoner fra de ulike tjenestene til stede for å lytte til erfaringene de pårørende gjør seg.

Vi ser at erfaringene de pårørende gjør sammen i ROM kan hjelpe dem å stå i situasjonen, fordi de har noen å spille ball med. Det er jo mye følelser involvert i tidligere relasjoner og brudd, og så må du forholde deg til det i en praktisk hverdag, som om det er en pakke du skal sende. Men det er jo barnet ditt det er snakk om.

Det er også noen barn som kanskje ikke har så mye samvær med den andre forelderen, men som bærer på mange følelser, sier Rødseth.

Kanskje snakker de veldig mye om den andre forelderen og savner dem. Dette har deltakere hatt fine samtaler om, og fått innspill til hvordan de kan løse det og hvordan de kan snakke med barna om situasjonen.

Å sette seg selv først

LMS har fått positive tilbakemeldinger fra deltakere på de ulike pårørendetilbudene.

Å delta på ROM er å sette meg selv først, har en anonym ROM-deltaker fortalt.

Selv om man ikke vil at noen andre skal oppleve det du har opplevd, var det veldig godt å høre at man ikke er alene. At det er flere som har det som deg enn du tror.

LMS gjennomførte nylig et pårørendekurs over fire kvelder med over 80 deltakere. I tillegg har to nye ROM-ledere blitt sertifisert, med flere nye ledere under opplæring.

Kontakt

Publisert: 7. nov. 2023 Av: Vilde Dyrnes Ulriksen