Rita Rødseth

KORUS midt

Hva kan jeg hjelpe deg med?

Ta kontakt med meg hvis du trenger råd, veiledning eller hjelp knyttet til det å være pårørende til noen som strever med rus. Du kan komme til en gratis uforpliktende prat, hvor du kan få veiledning til hvordan du kan ivareta deg selv i en belastende situasjon. Vi er opptatt av familieperspektivet, og viktigheten av å se og ivareta også barn og søsken i familien.

  • Arbeidsområder
  • • Familie og barn
  • • Forebygging
  • • Pårørende
  • • Ungdom

Bakgrunn

Jeg er utdannet barnevernspedagog. I tillegg har jeg tatt videreutdanning i rus og avhengighet/rusbehandling, samt videreutdanning i flerkulturell forståelse. Jeg har lang erfaring fra arbeid med ungdom, unge voksne og voksne gjennom oppsøkende arbeid. Jeg har også erfaring med utviklingsarbeid (ungdom og unge voksne) og pårørendearbeid rettet mot kommuner i Midt- Norge. Jeg er opptatt av at mennesker som er berørt av andres rusbruk, skal bli sett, hørt og ivaretatt.