Inviterer til nettverkssamling i utendørsterapi

Hvordan kan man benytte naturen i forebygging og behandling av rusrelaterte og psykiske helseutfordringer? Til høsten satser KORUS Midt videre på utendørsterapi.

Mennesker rundt et leirbål på vinterstid
HELSEBRINGENDE BÅLPRAT: Økt emosjonell stabilitet, selvinnsikt og selvaksept er blant de rapporterte effektene av utendørsterapi. (Foto: Privat)

Utendørsterapi, også kjent som friluftsterapi, benytter naturen både som behandlingsrom og terapeutisk hjelpemiddel.

Forskning viser at utendørsterapi kan ha flere helsebringende effekter. Da forskere ved Sørlandet sykehus gjennomførte en undersøkelse av ungdommers opplevde utbytte ett år etter deltakelse i utendørsterapi, var noen av de rapporterte effektene økt emosjonell stabilitet, selvinnsikt, selvaksept og stressreduksjon. (Kilde: Rus og Samfunn)

Nettverkssamling i september

Neste nettverkssamling i Midt-Norge arrangeres 19.-20. september. Målet med nettverkssamlingene er å vedlikeholde og videreutvikle kunnskapen til tidligere kursdeltakere i utendørsterapi. Samlingene kan også være relevante for andre som jobber med utendørsterapi og ønsker seg et faglig nettverk, forteller Sigrid Rohde, rådgiver ved Kompetansesenter rus Midt-Norge.  

Nettverkssamlingen holdes i fjæra på Røstad i Levanger. Det blir utendørs overnatting og innlegg fra spennende gjester. Interesserte kan lære mer om programmet og melde seg på her. Påmeldingsfristen er 25. august.

Utendørs matlaging
AVKOBLING: Ved samling i utendørsterapi kan man forvente både utendørs matlaging og overnatting i telt. (Foto: Raymond Tollefsen)

Nye kurs i utendørsterapi

Rohde forteller at det har vært stor interesse for kurs i utendørsterapi. Siden 2020 har tre kull gjennomført kursrekka i Midt-Norge, og det er allerede fullsatte plasser for fjerde kull som har oppstart i september. Kursrekkene går over seks dager, fordelt på tre samlinger. Etter gjennomført kurs får deltakerne oppfølging gjennom nettverkssamlinger to ganger i året.

Samlingene arrangeres i samarbeid med Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA), Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling (KBT) og Stiftelsen Medvandrerne.

Det satses også på utendørsterapi andre steder i landet. Den 27. september starter KORUS Øst en kursrekke for kommuner i Innlandet og Viken, og KORUS Sør inviterer til konferanse om naturen som helsebringende virkemiddel.

Livsmestring støttet av naturen

Sigrid Rohde har vært primus motor for utbredelsen av utendørsterapi i Midt-Norge. Hun er selv friluftslivsentusiast og fikk utmerkelsen Årets Villmarking 2022.

Rohde tok initiativ til prosjektet «Utendørsterapi – livsmestring støttet av naturen» i 2020. Statsforvalteren i Trøndelag bevilget oppstartsmidler til prosjektet, som har som mål å sette utendørsterapi på dagsorden innenfor feltet rus og psykisk helse.

Nettverkssamling i utendørsterapi 19.-20. september

Målgruppe: Nettverkssamlingen er for de som har gjennomført våre kurs i utendørsterapi, men kan også være relevant for andre som jobber med utendørsterapi og ønsker seg et faglig nettverk.

Målsetning: Vedlikehold og videreutvikling av kunnskap om utendørsterapi.

Sted: Samlingen holdes i fjæra på Røstad, like ved Nord Universitet i Levanger.

Påmeldingsfrist: 25. august

Program og påmelding

Kontakt

Publisert: 19. jul. 2023 Av: Vilde Dyrnes Ulriksen