Utendørsterapi - nytt kurs

Naturen bidrar til gode resultater ved behandling innenfor rus og psykisk helse. I september starter vi en kursrekke for kommuner i Innlandet og Viken.

naturbilde med vann, gress og himmel
FRISK LUFT: Kursrekken i utendørsterapi vil holdes ved Hunndalen like utenfor Gjøvik. (Foto: Vibeke Fure Wulfsberg)

Større grad av livsmestring, økt selvfølelse og bedre mellommenneskelig kompetanse. Det er blant tilbakemeldingene fra pasienter som har deltatt i utendørsterapi - også kjent som friluftsterapi.

Undersøkelser tyder på at effekten varer over tid, og metoden er aktuell i forebygging, behandling og oppfølging av pasienter.

Samlinger ved Gjøvik

Kursopplegget i KORUS øst vil gå over seks dager, og er fordelt på tre samlinger ved DNT Osbakken, i Hunndalen like utenfor Gjøvik.

Datoene er:

 • 27.-28. september 2023 (se program i faktaboksen nedenfor)
 • 13.-14. mars 2024
 • 5.-6. juni 2024

Hva blir utbyttet?

Målet er å gi deg nok kunnskap til at du kan starte eller videreutvikle et tilbud i utendørsterapi, i din organisasjon.

Kurset vil gi teoretisk, forskningsbasert og praktisk kunnskap om utendørsterapi, og om brukerinvolvering og gruppeprosesser. I tillegg vil vi gi råd og veiledning til etablering eller videreføring av tiltak i egen organisasjon. 

Oppfølging av kurset vil foregå via nettverkssamlinger. Målet er to samlinger per år for å opprettholde og videreutvikle kunnskapen, i felleskap med tidligere deltakere og andre spesielt inviterte.

Med oss på laget har vi flere solide bidragsytere. Kurset arrangeres i samarbeid mellom KORUS øst, stiftelsen Medvandrerne, Kulturnettverket Innlandet Oppland og Den Norske Turistforening Gjøvik og Omegn.

Hvem kan delta?

Målgruppen er:

 • Ledere og ansatte i rus og psykisk helsetjeneste, spesialisthelsetjeneste og frivillige/ideelle organisasjoner
 • Ansatte fra tjenester som ønsker å etablere eller videreføre et tiltak i egen tjeneste

Tjenesten må være geografisk plassert innenfor vår region, som er Innlandet eller østre del av Viken (gamle Akershus og Østfold). Vi ønsker at to ansatte fra hver tjeneste deltar.

Forkunnskap er ikke et krav, men for utdeling av kursbevis må deltakeren ha vært med på alle samlingene, og selv ha etablert et tilbud i utendørsterapi.

Kursrekken er kostnadsfri.

Interessert?

Ønsker du å delta? Send oss en forespørsel. Kontaktpersoner i KORUS øst er:

Ellen Kyrdalen

Vibeke Fure Wulfsberg

Forskning

Forskere ved Sørlandet sykehus undersøkte ungdommers opplevde utbytte ett år etter deltakelse i friluftsterapi. Den konkrete effekten oppsummeres slik:

 • Avkobling og stressreduksjon, økt evne til å samle tankene og føle inspirasjon i hverdagen.
 • Nye perspektiver på egen situasjon og ulike strategier som det er mulig å benytte i ettertid.
 • Større emosjonell stabilitet, og trygghet på egen evne til å regulere følelser.
 • Større grad av selvinnsikt, og gjennom dette en forbedret evne til å opprettholde en balanse mellom belastninger og behov for ro.
 • Større grad av selvaksept og følgelig økt trygghet i sosiale settinger.
 • Et første skritt mot sosialisering etter langvarig isolasjon.
 • Bli en aktør i eget liv gjennom oppdagelsen av at de er mer selvstendige og sterkere enn de på forhånd trodde at de var.

Bak studien stod Leiv Einar Gabrielsen og Carina Ribe Fernee.

Fernee har doktorgrad på fagfeltet utendørsterapi, er friluftsterapeut og forsker ved Sørlandet sykehus - et sykehus som har gjort friluftsterapi til et fast tilbud.

Kilder: Forskning.no og Rus og Samfunn.

Program første samling

Dag 1, 27. september

10.00–10.45 Velkommen og presentasjon av deltakerne v/KORUS øst

11.00–11.45 Introduksjon til utendørsterapi v/Sørlandet Sykehus

11.45-12.45 Lunsj

12.45-13.30 Vi vandrer sammen med natur og friluftsliv som metode v/Medvandrerne

13.30-16.30 Utendørsterapi i praksis v/Sørlandet Sykehus

16.30-18.00 Egentid

18.00-19.00 Middag

19.00–21.00 Bålsamtale som metode v /Medvandrerne

Dag 2, 28. september

07.45–08.30 Frokost

08.30–09.15 Presentasjon fra en tjeneste v/Aurskog-Høland

09.30-10.15 Frivillighetens rolle og friluftslovgivning v/DNT

10.30–11.30 Forskning på feltet v/Sørlandet Sykehus

11.30 – 12.30 Lunsj

12.30–14.15 Innføring i implementeringsarbeid. Gruppearbeid – etablering av tilbud i egen tjeneste, mål for progresjon til neste samling v /KORUS øst

14.30–15.00 Avslutning og veien videre v/KORUS øst

Publisert: 19. jun. 2023 Av: Kai Nygaard