Sigrid Rohde

KORUS midt

Hva kan jeg hjelpe deg med?

Ta kontakt med meg hvis du vil høre mer om utendørsterapi, musikkterapi, Motiverende samtale, implementering, samhandling og teamutvikling.

  • Arbeidsområder
  • • Forebygging
  • • Rus (oppfølging og behandling)

Bakgrunn

Jeg er utdannet sosionom og kunst og uttrykksterapeut, og har utdanning og kurs i lederutvikling. Videre har jeg lang erfaring fra rusbehandling og oppfølging etter behandling . Jeg har også erfaring med arbeid med pårørende, prosessledelse, gruppeledelse, team- og organisasjonsutvikling. Dessuten har jeg erfaring med å drive med kunst og uttrykksterapi, samt utendørsterapi.