Sigrid ble Årets Villmarking

KORUS Midt-rådgiver Sigrid Rohde har i flere år vært primus motor for utbredelsen av Utendørsterapi i Midt-Norge. 1. april fikk hun utmerkelsen Årets Villmarking 2022. Prisen ble overrakt på TV2-programmet God Morgen Norge.

Bilde av Sigrid med ski i hendene og plakett med påskriften årets villmarking

Det er Camp Villmark som deler ut prisen som gis til en eller flere personer som inspirerer andre til å ta naturen i bruk, og som gjennom egne aktiviteter viser at friluftslivet er tilgjengelig for alle.

En ekte ildsjel

Rohde er en av ildsjelene som jobber med utendørsterapi. Denne terapiformen handler om hvordan naturen kan hjelpe pasienter til bedre psykisk helse og økt livskvalitet. Prosjektet «Utendørsterapi – livsmestring støttet av naturen» ble igangsatt da fylkesmannen bevilget midler for prosjektet innenfor feltet rus og psykisk helse i 2020 og har siden da vist gode resultater.

I pressemeldingen fra Camp Villmark heter det:

Foregangsperson innen fagfeltet

"Friluftsterapien har potensial til å nå langt, men er ennå ikke satt i system i helsevesenet. Det er kun ildsjeler som driver dette frem, men med stadig grundigere dokumentert effekt vil det kanskje bli endringer på dette i fremtiden."

Sigrid Rohde er friluftslivsentusiast og jobber til daglig som rådgiver ved Kompetansesenter rus Midt-Norge. Hun bruker store deler av arbeidstiden til å spre kunnskap om friluftsliv og utendørsterapi som metode. Sigrid er opptatt av de gode møtene utenfor behandlingskontoret, og hvordan naturen virker og gir rom for de gode samtalene i en terapeutisk setting. Hun er en foregangsperson innen fagfeltet, og samarbeider med viktige aktører for at naturen skal brukes som virkemiddel til å løfte mennesker frem i livet.

Publisert: 4. apr. 2022