Utendørsterapi

Naturen kan brukes både i behandling og oppfølging av personer med rusutfordring. KORUS bidrar i arbeidet med å implementere utendørsterapi i behandlingsinstitusjoner og kommuner.

I korte trekk handler utendørsterapi, også kjent som friluftsterapi, om å ta med pasienter eller brukere ut i naturen. Utendørsterapi er aktuelt både i folkehelsesatsning, forebygging, behandling og oppfølging. Målgruppa er barn, familier, pårørende, voksne og eldre.

KORUS arrangerer kursopplegg som til sammen går over seks dager, og er fordelt på tre samlinger gjennom året. Med oss på laget har vi NAPHA, KBT og brukerorganisasjonen Medvandrerne med støtte fra RIO/Alarm og Mental helse.

Kurset gir både teoretisk og praktisk kunnskap om utendørsterapi, brukerinvolvering og gruppeprosesser. I tillegg gis råd og veiledning til etablering eller videreføring av tiltak i egen organisasjon eller arbeidsplass.

Oppfølging av kurset skjer via nettverkssamlinger der vi tilstreber to samlinger per år for opprettholdelse og videreutvikling av kunnskap. Dette skjer i fellesskap med tidligere deltakere og andre spesielt inviterte.

Kontakt