Hvordan lykkes med Tidlig inn?

Hvilke suksessfaktorer er viktige for å lykkes med implementeringen av Tidlig inn, og hvilke utfordringer kan man støte på? Vigdis Bjerkli og Ane Aaarvaag fra Heim kommune deler av sine erfaringer.

Vigdis Bjerkli og Ane Aarvaag fra Heim kommune snakker om sine erfaringer med Tidlig Inn
SAMARBEIDSKULTUR: Tidlig inn har hjulpet oss med å vedlikeholde en kultur som vi setter veldig pris på, forteller Ane Aarvaag (t.v.) og Vigdis Bjerkli (t.h.) fra Heim kommune.

– Det er givende arbeid. Meningsfylt.

Slik beskriver Vigdis Bjerkli, enhetsleder på Heim Helsestasjon, arbeidet med opplæringsprogrammet Tidlig inn. Arbeidet startet i 2021, da nabokommunene Hitra og Frøya spurte om de ønsket å være med på et samarbeid.

Med på implementeringsarbeidet var også Ane Aarvaag, kommunepsykolog i Heim kommune. Hun forteller at Heim kommune allerede hadde en god samarbeidskultur der forebygging har blitt prioritert. Det gjorde implementeringen av Tidlig inn til en relativt enkel jobb.

Men vi tenker jo at hvis man ikke er der, så kan Tidlig inn være en fin plass å begynne for å lage seg den kulturen man ønsker, understreker Aarvag.

Bjerkli og Aarvaag har følgende råd til andre kommuner som skal i gang med Tidlig inn:

  • Involver bredt og tverrfaglig på opplæringsdagene
  • Aktualiser Tidlig inn gjennom eksisterende planverk
  • Få toppledelsen i kommunen til å forplikte seg
  • Sett av tid og planlegg godt
  • Delta på veiledersamlinger
Opplæringsprogrammet Tidlig inn

Tidlig inn er utviklet for deg som jobber med småbarnsforeldre, gravide og deres partnere, og består av teori, praktiske øvelser, veiledning og erfaringsutveksling.

Etter gjennomgang av programmet, er målet å gi deg:

  • Mot til å stille spørsmål om alkohol, psykisk helse og vold
  • Evne til å handle på grunnlag av svarene som blir gitt
  • Kunnskap om hva du bør gjøre for å sørge for riktig oppfølging
  • Kjennskap til hvilke instanser du kan samarbeide med

Les mer om Tidlig inn på Forebygging.no

Tove Kristin Steen fra KORUS midt har intervjuet Bjerkli og Aarvaag om deres erfaringer med Tidlig inn. Se hele intervjuet her:

Kontakt

Publisert: 26. jan. 2024 Av: Vilde Dyrnes Ulriksen