Stadig nye Tidlig inn-kommuner i nord

De siste årene har 55 kommuner i Nord-Norge gjennomført Tidlig inn-programmet. – Målet vårt er at alle gravide, deres partner og småbarnsforeldre, også i Nord-Norge, skal bli møtt av fagpersoner som har tilstrekkelig trygghet til å spørre om alkohol, sier de ansvarlige fra KORUS nord.

Mikael Aagaard , Anne Kristine Berthelsen og Lene Kvandal
VIL TRYGGE FAGFOLK: Opplæringsprogrammet Tidlig inn bidrar til å trygge jordmødre, helsesykepleiere og leger slik at de i større grad følger opp med spørsmål om alkohol, både i og etter svangerskapet. Lene Kvandal (t.h), Anne Kristine Berthelsen og Mikael Aagaard ved KORUS nord er derfor veldig fornøyde med at stadig flere kommuner i nord vil gå i gang med opplæringen. (Foto: Trude Aalmen)

– Erfaringsmessig vet vi at mange fagfolk synes det er vanskelig å spørre gravide og småbarnsforeldrene om deres alkoholbruk. Vi er derfor glade for at stadig flere kommuner etterspør denne systematiske opplæringen. Det forteller de ansatte i Tidlig inn-teamet ved KORUS nord, Anne Kristine Berthelsen, Mikael Aagaard og Lene Kvandal.

Mange nordnorske kommuner gjennomfører nå opplæringsprogrammet Tidlig Inn, og snart er det klart for programstart i Lebesby og Gamvik kommune.

I opplæringsprogrammet Tidlig inn får jordmødre, helsesykepleiere og leger den nødvendige kompetansen til å stille de vanskelige spørsmålene om alkohol. I tillegg skal de trygges til å snakke om psykisk helse og vold i nære relasjoner. Målet er gi fagfolkene mot til å handle på grunnlag av de svarene de får, slik at de sørger for at det blir gitt nødvendig oppfølging til de som har problemer.

RKBU og RVTS er med

Sammen med Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) og de andre kompetansesentrene i Nord-Norge; Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU) og Regionalt kunnskapssenter for vold og traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS), har de ansvaret for å tilby opplæringsprogrammet til kommuner i de tre nordligste fylkene. Sentrene har ansvar for ulike fagtemaer på de til sammen seks fagdagene, mens KORUS nord leder og koordinerer satsingen.

Deltakerne i programmet får kompetanse innenfor tematikken rus, spesielt alkoholbruk, og psykisk helse og vold. Samtalemetoden Motiverende intervju (MI) og empatisk kommunikasjon inngår også i opplæringen, forteller Aagaard.

I løpet av de siste 12 årene har rundt 55 kommuner i Nord-Norge gjennomført Tidlig inn-programmet. I Vesterålen har kommunene Andøy, Bø og Øksnes gjennomført fem av de seks fagdagene det siste året. Det samme har også Alta og Loppa kommune. I Meløy og Gildeskål kommune pågår det et Tidlig Inn-løp, og snart er det klart for programstart også i Lebesby og Gamvik kommune.

Kompetansesentrene jobber kontinuerlig med rekruttering av nye kommuner, slik at enda flere jordmødre, helsesykepleiere og leger skal få denne økte kompetansen.

Under og en tid etter pandemien var det naturlig nok vanskelig å rekruttere nye kommuner, fordi vår målgruppe var bundet opp med mange andre oppgaver. Nå har satsingen heldigvis tatt seg ordentlig opp. Vi ser at en del småkommuner går sammen med nabokommunene, og slik får vi samlet flere fagfolk som deltakere i programmet. I tillegg styrkes det tverrfaglige samarbeidet mellom kommunene, understreker Berthelsen.

Styrket satsing i Finnmark

Det er Lene Kvandal ved KORUS nord som skal koordinere satsingen i de to nye Finnmarks-kommunene.

Vi er veldig fornøyde med å få med flere kommuner i Finnmark, og gleder oss til å gå i gang her, sier Kvandal.

De tre kompetansesentrene følger også opp tidligere Tidlig Inn-kommuner, særlig med veiledning overfor de som fungerer som veileder på kommunenivå. Et premiss for å gå i gang med programmet er nemlig at kommunene stiller med en lokal veileder, som kan veilede hovedmålgruppen i to år.

Kontakt

Publisert: 9. jan. 2024 Av: Trude Aalmen