Er din kommune med?

47 kommuner har takket ja til å delta i den nasjonale Brukererfaringsundersøkelsen. Det er fremdeles mulig å melde seg på.

Utsikt over Nidelva i Trondheim
BRUKERERFARINGER: KORUS kartlegger hvordan personer med rusmiddelproblemer i hele Norge opplever de kommunale tjenestene de mottar. (Foto: Unsplash)

KORUS har gjennomført den nasjonale Brukererfaringsundersøkelsen hvert andre år siden 2017. Undersøkelsen kartlegger hvordan personer med rusmiddelproblemer i hele Norge opplever de kommunale tjenestene de mottar. Svarene fra undersøkelsen bidrar til bedre tjenester.

Kommuner som er interesserte i å delta i årets undersøkelse kan fremdeles melde seg på, og bes sende en e-post til Stein.Arve.Strand@stolav.no. Fristen er 4. september.

– Burde være obligatorisk

Petter Hoås er ruskonsulent i Suldal kommune, som ble tildelt årets Kommuneruspris i forbindelse med Ruskonferansen i april. Suldal kommune har deltatt i alle brukererfaringsundersøkelsene siden oppstart i 2017.

– Vi er en liten kommune og hadde lite bemanning i 2017, så vi var litt usikre da KORUS Midt inviterte oss til å delta i Brukererfaringsundersøkelsen. Man legger jo hodet litt på hogg hvis undersøkelsen gir dårlige tilbakemeldinger. Heldigvis fikk vi en rimelig bra score fra starten av, og siden da har vi brukt ressurser på områder der vi ikke har hatt toppscore, forteller Hoås.

– Brukererfaringsundersøkelsen kan jo sees som en kvalitetsindikator på om du har utført godt arbeid. Jeg håper flere melder seg på, for det er et veldig godt verktøy.

Vinnere av kommunerusprisen 2023
VANT ÅRETS KOMMUNERUSPRIS: Representanter fra Suldal kommune ved utdeling av Kommunerusprisen i april 2023. Fra venstre på bildet: Marte Berekvam, Petter Hoås, Anne Birkeland og Gerd Helen Bø. (Foto: Trond Ola Tilseth)

Hoås understreker at det ikke har vært tidskrevende å delta i undersøkelsen.

– Det krever lite arbeid å være med. Vi har fått mye tilbake for de få timene vi har lagt inn. Det er jo slik at fornøyde brukere er mye lettere å jobbe med. Jeg synes det burde være obligatorisk å delta!

Bidrar til mer brukbare og treffsikre tjenester

David Rogne er mestringsveileder i KORUS Midt og regionansvarlig i Midt-Norge for RIO - en landsdekkende brukerorganisasjon på rusfeltet. Han håper så mange kommuner som mulig deltar i undersøkelsen.

Portrett av David Rogne
David Rogne, regionansvarlig i Midt-Norge for RIO - en landsdekkende brukerorganisasjon på rusfeltet. (Foto: Vilde Dyrnes Ulriksen)

– Det er viktig med besvarelser. Jo flere kommuner som blir med, jo bedre kunnskapsgrunnlag får vi, og kommuner som er med over tid får muligheten til å spore endringer, sier Rogne.

– Brukererfaringsundersøkelsen er nasjonal og går over flere år, og det er til stor glede for oss brukerorganisasjoner. Med tanke på brukermedvirkning er det ingenting annet på denne skalaen med et så stort mulighetsrom. Undersøkelsen gir oss et bredt inntrykk av hvor brukervennlige og treffsikre de kommunale tjenestene er.

Om Brukererfaringsundersøkelsen

Undersøkelsen gir god oversikt på områder som:

  • Brukermedvirkning
  • Praktisk bistand knyttet til bolig, arbeid, økonomi og rusmestring
  • Tjenestenes tilgjengelighet
  • Oppfølging etter behandling
  • Involvering av pårørende
  • Undersøkelsen er et oppdrag fra Helsedirektoratet, og datainnsamlingen gjennomføres i oktober og november 2023. Neste gang blir i 2025.

Hvorfor delta?

  • Finn ut hva brukerne synes om tjenestene i din kommune/bydel
  • Undersøkelsen kan bidra til sterkere brukermedvirkning ved utforming av tjenestetilbudene
  • Resultatene kan brukes til tjenesteutvikling
  • Deltagelse flere ganger gir mulighet for å se endring over tid

Les mer om Brukererfaringsundersøkelsen her.

Veiledning og oppfølging

Kommuner som deltar i Brukererfaringsundersøkelsen vil få nødvendig materiell og veiledning fra KORUS Midt for å kunne gjennomføre undersøkelsen.

Kommuner som har ti eller flere svar fra brukerne vil motta en rapport med egne resultater, og vil kunne delta på erfaringssamling arrangert av KORUS og Helsedirektoratet. Øvrige kommuner får tilgang på nasjonale/regionale rapporter etter kommunestørrelse.

Kontakt

Publisert: 28. aug. 2023 Av: Vilde Dyrnes Ulriksen