Vant årets Kommuneruspris: – Det handler om å være «på»

Juryen mener vinnerkommunen har jobbet systematisk med forbedringsarbeid, og at det har bidratt til å styrke oppfølgingen av personer med rusproblemer.

Bildet viser fire smilende representanter fra Suldal kommune etter at de vant Kommunerusprisen. Premien, et maleri, står på gulvet foran dem.
Fra venstre på bildet: Marte Berekvam (enhetsleder Suldal heimetenester), Petter Hoås (ruskonsulent), Anne Birkeland (leder NAV Suldal/Sauda) og Gerd Helen Bø (ordfører i Suldal). Foto: Trond Ola Tilseth.

Annethvert år deles Kommunerusprisen ut i forbindelse med Ruskonferansen i Trondheim, og da konferansen gikk av stabelen 18. og 19. april ble det klart at Suldal kommune er årets vinnere.

Petter Hoås er ruskonsulent i kommunen, og var en av dem som var i Trondheim for å motta prisen.

– Vi startet med dette arbeidet i 2009. Da kom jeg fra psykiatrien og over til rusarbeid i kommunen, og noe av det jeg så var at det ikke var en helhetlig tankegang bak arbeidet, sier Hoås.

De begynte derfor å se på hva som manglet, og utviklet etterhvert en slags «FACT light-modell».

– Vi bruker samme metodikken som i FACT, men med færre folk. På den måten favner vi både økonomi, bolig og alt annet. I tillegg har vi også hatt direkte kommunikasjon med behandlerne i spesialisthelsetjenesten. Der har vi vært veldig framoverlente. Og da vi først fikk kontroll på disse tingene kom nesten resultatene av seg selv, sier Hoås.

– Samtidig har vi hatt en veldig bra kontinuitet i personellet, og de kjenner brukermassen ut og inn. Dette blir jo mer en livsstil enn en jobb, og tilgjengelighet er alfa og omega. Det handler om å være «på», legger han til.

Har arbeidet systematisk

Formålet med Kommunerusprisen er å løfte frem og synliggjøre en kommune eller gruppering av samarbeidende kommuner som utmerker seg enten innen forebygging eller behandling, oppfølging og rehabilitering av personer med rusproblemer.

I juryens begrunnelse sto det blant annet at Suldal kommune har arbeidet systematisk med forbedringsarbeid over flere år, og at arbeidet har bidratt til betydelig styrket oppfølging av personer med rusproblemer.

Videre mente de at forbedringsarbeidet har omfattet, og omfatter, en styrking av oppfølgingstilbudet ved å jobbe målrettet rundt økonomi, bolig og meningsfull aktivitet/innhold i dagen. Kommunen har også sikret et tettere tverrfaglige samarbeid mellom legekontor, psykisk helse, attføringstiltak og spesialisthelsetjenesten, noe som har gitt gode resultater, ifølge juryen.

Vil utvide lavterskeltilbudet

Ruskonsulent Hoås mener kommunen har truffet på flere punkter, blant annet når det kommer til tilrettelegging og koordinering. Men selv om kommunen gjør og har gjort mye bra, er det fortsatt ting de kan bli enda bedre på.

– Vi ønsker å utvide lavterskeltilbudet vårt. Vi fikk nylig tildelt 500.000 kroner fra statsforvalteren til det formålet, og det skaper mange spennende muligheter, sier Hoås.

– Har dere noen tips til andre kommuner som ønsker å gjøre endringer eller forbedre måten de jobber på?

– Det vi har gjort er at vi har tatt tak i FACT-modellen og gjort det til vårt eget. Rett og slett hentet litt inspirasjon derfra. Metodikken er rimelig enkel, og det har fungert veldig bra hos oss å gjøre det på den måten, sier Hoås.

Gode og dedikerte folk

I juryens begrunnelse heter det også at Suldal kommune over mange år har benyttet kunnskapsgrunnlaget som Brukertilfredshetsundersøkelsen har gitt til forbedringsarbeid. Brukerne av rustjenestene gir kommunen toppskår når det gjelder tilgjengelighet, tillit, høflighet og respekt.

Kommunen setter i tillegg fokus på andre forbedringsområder hvor de systematisk benytter kunnskap fra Brukplan- og Brukertilfredshetskartleggingene. De har gjennom dette også identifisert forbedringsområder som de vil jobbe videre med, står det i begrunnelsen.

I tillegg trekker juryen også fram at brukerne selv kan velge hvor de vil bli møtt, og at ruskonsulenten har en arenafleksibel tilnærming. De mener også at kommunen samarbeider tett for å gi god hjelp til sine brukere og styrke utviklingen av fremtidsretta og bærekraftige rustjenester til det beste for brukerne av tjenestene.

Suldal-ordfører Gerd Helen Bø (Sp) var også med til Trondheim for å motta prisen, og hun roser det gode arbeidet Hoås og de andre har gjort for kommunen.

– Jeg tror mye av hemmeligheten ligger i at vi har hatt gode og dedikerte folk. De har fått tillit og vært veldig flinke til å få til et tverrfaglig samarbeid, noe som er nøkkelen til det gode arbeidet som gjøres. Det er de som har gjort jobben – jeg er bare en stolt ordfører, sier Bø og ler.

Hva er Kommunerusprisen?

Kommunerusprisen deles ut til en kommune eller en gruppe samarbeidende kommuner som, enten ved enkelttiltak eller en samlet innsats, har gjort seg gode erfaringer innen ett eller flere av følgende punkter:

 • Nye metoder eller prosjekt som bedrer livssituasjonen til personer med rusproblemer i egen kommune.
 • Økt kvalitet i samhandlingen mellom aktører innad i kommunen og / eller mellom første- og andrelinjetjenesten.
 • Forebyggende tiltak i befolkningen.
 • Behandlingstiltak i kommunen.
 • Pårørendes situasjon, inkludert barn av personer med rus- og / eller psykiske lidelser.
 • Juryen består av representanter fra Regionalt lederforum for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) i Midt-Norge, KS, KORUS Midt og en representant fra regionalt brukerutvalg i Helse Midt-Norge.

  Tidligere vinnere:
 • 2021: Steigen kommune
 • 2019: Uteseksjonen i Oslo kommune
 • 2017: Ørland kommune
 • 2015: Sandnes kommune
 • 2013: Molde kommune

Publisert: 24. apr. 2023 Av: Tone Helene Oskarsen