Invitasjon til undersøkelse om brukererfaringer

KORUS Midt inviterer din kommune eller bydel til årets Nasjonale Brukererfaringsundersøkelse. Undersøkelsen gir kommunen din viktig informasjon om hvordan tjenestene oppfattes av brukere med rusmiddelproblemer.

Bergen sett fra vannet
BRUKERERFARINGER: Siden 2017 har KORUS kartlagt hvordan brukernes erfaringer med kommunale tjenester. Foto: UNSPLASH

I den nasjonale brukerundersøkelsen spør vi innbyggere med rusmiddelproblem som skyldes alkohol/ medikamenter/illegale midler om hvordan de opplever hjelpen de får fra kommunen/bydelen. KORUS har sendt ut invitasjon til 92 tidligere deltagende kommuner og bydeler. Men vi vil også gjerne ha med flere. Hvis dette kan være aktuelt for din kommune eller bydel: Send innen 23. juni en e-post til Stein.Arve.Strand@stolav.no Vi trenger navn på kontaktperson(er), samt e-postadresse og telefonnummer.

Undersøkelsen gir god oversikt på områder som:

  • Brukermedvirkning
  • Praktisk bistand knyttet til bolig, arbeid, økonomi og rusmestring
  • Tjenestenes tilgjengelighet
  • Oppfølging etter behandling
  • Involvering av pårørende
  • Undersøkelsen er et oppdrag fra Helsedirektoratet, og datainnsamlingen gjennomføres i oktober og november 2023. Neste gang blir i 2025.

Hvorfor delta?

  • Finn ut hva brukerne synes om tjenestene i din kommune/bydel
  • Undersøkelsen kan bidra til sterkere brukermedvirkning ved utforming av tjenestetilbudene
  • Resultatene kan brukes til tjenesteutvikling
  • Deltagelse flere ganger gir mulighet for å se endring over tid

Gjennomføring

Kommunen/bydelen vil få nødvendig materiell og veiledning fra KORUS Midt for å kunne gjennomføre undersøkelsen. Mer opplysninger om den praktiske gjennomføringen kan du få ved å kontakte undertegnede.»  

Her kan du lese mer om Brukererfaringsundersøkelsen og finne rapporter fra foregående undersøkelser.

Kontakt

Publisert: 7. jun. 2023