Eldre og rus webinar

KORUS sør

Dato:
ons. 10 jan. 2024.
Tidspunkt:
13:30 - 15:30
Fysisk / digital deltagelse:
Digitalt
Prisoversikt
Gratis: 0 kr

Truer eldres alkoholvaner bærekraften i helsevesenet?

 • Innledning
  v/ Ellen Rønning-Arnesen, statssekretær Helse- og omsorgsdepartementet

 • Vi snakker for lite om alkohol og medikamentbruken blant eldre
  v/ Tommy Sjåfjell, spesialrådgiver KORUS sør, og brukerrepresentant A-larm

 • Hvordan merkes økt alkoholbruk hos eldre fra et pårørendeperspektiv?
  v/ Marius Sjømæling, generalsekretær i BAR

 • Eldre og alkohol i et folkehelseperspektiv
   v/ Mina Gerhardsen, generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen 
   
 • Et utfordringsbilde- alkohol og helseskader blant eldre
  v/ Siv Skarstein, spesialsykepleier og førsteamanuensis ved Oslo MET       
           
 • Skadeforebygging hjemme hos eldre, et perspektiv fra hjemmesykepleien
  v/ Halvor Kjellesvig, spesialsykepleier FACT -Eldre 
   
 • Hvilken kompetanse trenger helsepersonell for å møte fremtidens utfordringer?  
  v/ Espen G. Rolland, spesialsykepleier og leder av NSF faggruppe innen psykisk helse og rus
   
 • Aldring, alkohol og legemidler – presentasjon av e-læring
  v/ Nina Langmyr, spesialkonsulent, KORUS Oslo 
    
 • Avslutning v/Katrine Hordvik Wilhelmsen, instituttnestleder for sykepleie, institutt for sykepleie- og helsevitenskap USN 

Webinaret arrangeres av NSF/Spor og KORUS sør. 

Lenke til NFS sin Zoomkanal blir sendt ut i forkant av kurset

Kontaktperson for arrangementet:
Hanne Kvammen
hanne.kvammen@korus-sor.no