Program Alkoholkonferansen 2024

Løvetann

Meld deg på alkoholkonferansen her

Onsdag 24. januar. Alkohol og folkehelse

Konferansier: Frode Nordhelle, enhetsleder i avd. for rus- og avhengighetsbehandling, Sørlandet sykehus HF
10.00 - 10.15 Åpning av alkoholkonferansen 2024
v/ Ellen Rønningen-Arnesen. Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet

10.15 - 11.00 Alkoholens betydning for folkehelsa
v/ Vegard Nilsen. Folkehelsedirektør, Agder fylkeskommune

11.00 – 11.15 Pause

11.15 – 12.00 Alkohol og arbeidsliv – utfordringer og muligheter
v/ Elisabeth Ege. Direktør, Akan kompetansesenter

12.00 – 13.00 Lunsj

13.00 – 13.45 Voksnes alkoholbruk som utfordring for barn og unge v/ Marius Sjømæling. Generalsekretær Barn av Rusmisbrukere (BAR)

13.45 – 14.00 Pause

14.00 – 14.45 Hvordan forstå avhengighet av alkohol fra hjelperrollen?
v/ Jørgen G. Bramness. Spesialist i psykiatri, seniorforsker ved Folkehelseinstituttet og ved Sykehuset innlandet og professor ved UiT Norges arktiske universitet

14.45 – 15.00 Pause

15.00 – 16.15 Ulike perspektiver på alkoholens rolle i samfunnet

·         Hva betyr alkohol for helse og trivsel hos eldre?
v/ Anna Edvardsson. Sykepleier

·         Generasjonsperspektivet/sosial reproduksjon
v/Eli Marie Wiig. Seniorrådgiver, KORUS sør

·         Et skråblikk alkoholens betydning før, nå og fremover
v/ Fred Rune Rahm. Seniorrådgiver, KORUS sør

16.15 - 16.30 Oppsummering og avslutning v/ Tommy Sjåfjell

19.30 Middag


Torsdag 25. januar. Alkohol og folkehelse

08.30 – 09.30 Alkoholbruk fra livskvalitet og glede til helseskade og lidelse
v/ Tommy Sjåfjell. Spesialrådgiver, KORUS Sør

09.30 – 09.45 Pause

09.45 – 10.30 Erfaringer fra praksisfeltet – rus i somatikken

·         Erfaringer fra Stavanger Universitetssjukehus v/ Birgitte Nathalie Idsøe, sykepleier, Stavanger Universitetssjukehus

·         Pasienter med risikofylt alkoholforbruk - Tid for handling. Erfaringer fra en medisinsk sykehusavdeling v/ Eva Saltrø, fagsykepleier og Svein Oskar Frigstad,avdelingssjef. Medisinsk avdeling, Vestre Viken HF Bærum sykehus.

10.30 – 10.45 Pause

10.45 – 11.30 Alkoholvaner og helse hos eldre – samhandling mellom hjemmetjenester og fastleger
v/ Torgeir Gilje Lid. Forskningsleder KORFOR. Førsteamanuensis, Universitetet i Stavanger

11.30 – 12.30 Lunsj

12.30 – 13.45 Et tjeneste- og forskningsperspektiv på alkoholskader

·         AlcoTail – Erfaringer fra implementering og opplæring av personell på somatiske sykehus
v/ Anna Armika Tussilago Nyman. Prosjektarbeider, Oslo Universitetssykehus

·         Presentasjon av nyutviklet E-læring – eldre og rus
v/ Nina Langmyr. Psykolog, spesialkonsulent, KORUS Oslo

·         Alkoholsamtalen. En fremmed fugl i norske sykehus?
v/ Ole Næss. Spesialrådgiver, ARA, Stavanger Universitetssjukehus

13.45 – 14.00 Pause

14.00 – 14.45 Samtaler om alkohol, kultur og helse – refleksjoner på tampen av en alkoholkonferanse
v/ Sverre Nesvåg. Professor II, Universitetet i Stavanger

14.45 – 15.00 Avslutning v/ Tommy Sjåfjell, KORUS Sør

Publisert: 18. sep. 2023