Er du forelder til en gamer? 

Her er noen gode råd til deg som har barn som gamer.

Bilde av unge menn som gamer
Unge mennesker som gamer
  • Vær engasjert og nysgjerrig. Spør om hva barna har opplevd og spilt sammen med.
  • Voksne bør sette tydelige og forutsigbare rammer, både for innhold (aldersgrenser), tidspunkt for spillingen og tidsbruk.
  • God regulering forutsetter kunnskap om spillet barnet eller ungdommen er opptatt av.
  • Vis hensyn og tenk gjennom hvordan du bryter inn, på samme måte som du ikke stopper en fotballkamp.
  • Tidsbruk alene er ikke en indikator på om spillingen er et problem. Vurder heller om spillingen går ut over søvn, skole og andre aktiviteter.
  • Tilrettelegg for trygge og gode spillopplevelser, og stå i stormen som kan oppstå når spillingen må begrenses.
  • Styrk din egen kunnskap om spill, for eksempel den sosiale betydningen.
  • Ring hjelpelinjen dersom du har spørsmål eller er bekymret (800 800 40).

Foto: Fredrick Tendong, Unsplash

Publisert: 16. feb. 2023