Solbjørg Bratsberg

KORUS midt

Hva kan jeg hjelpe deg med?

Ta kontakt med meg hvis du trenger råd, veiledning eller hjelp knyttet til det å være pårørende til noen som strever med rus/ psykisk uhelse. Du kan komme til en gratis uforpliktende prat, hvor du kan få veiledning til hvordan du kan ivareta deg selv i en belastende situasjon. Vi er opptatt av familieperspektivet, og viktigheten av å se og ivareta også barn og søsken i familien.

  • Arbeidsområder
  • • Familie og barn
  • • Forebygging
  • • Pårørende
  • • Ungdom

Bakgrunn

Jeg har utdanning som psykiatrisk sykepleier og som pedagog. Har lang erfaring fra psykisk helsevern i spesialisthelsetjenesten, både som miljøterapeut og barne-/ pårørendeansvarlig. Har noe erfaring fra undervisning og veiledning i videregående opplæring.