LAVterskelkonferansen: et møtepunkt for rusfeltet

Snart ønskes 400 deltakere velkommen til et fullbooket Oslo Kongressenter. På LAVterskelkonferansen 2023 sørger 18 foredrag for spennende og variert påfyll av kunnskap.

Bilde av Lise Hellum-Haakestad, Nina Richmond og Eva Kristiansen, i lokalene til KORUS øst like utenfor Hamar
KONFERANSE: Lise Hellum-Håkestad, Nina Lily Richmond og Eva Kristiansen ved KORUS øst står bak LAVterskelkonferansen, i samarbeid med KORUS Oslo og Helsedirektoratet. (Alle foto: Kai Nygaard)

Denne artikkelen er fra 2023

– Blant høydepunktene er psykologspesialist Marie Haavik, som snakker om at vi i hjelpeyrkene trenger en felles forståelse for psykososiale belastninger og emosjonell påkjenning.

Det sier Nina Lily Richmond, som sammen med kollegaene Lise Hellum-Håkestad og Eva Kristiansen i KORUS øst har stått på i flere måneder med planlegging og forberedelser til konferansen.

– Marie Haavik er opptatt av å støtte hjelperne, og har skrevet boka «Ivaretakelse av hjelpere. Er vi ikke betalt for å tåle dette?», sammen med Siri Toven. De mener at en støttende arbeidsplass øker kvaliteten på hjelpen og reduserer belastninger på de ansatte. Når en jobber med mennesker som står i mye tungt, så smitter det tunge over. Da må arbeidsplassen også skape rom for at folk får hente seg inn, forteller Richmond.

Ivaretakelse av hjelpere er også tema i foredraget til Eva Kristiansen.

– Jeg skal holde et innlegg fra masteroppgaven min om sekundært traumatisk stress hos rusbehandlere, så jeg gleder meg også veldig til å høre hva Marie Haavik har å si om dette temaet, sier Kristiansen.

Strategien mot overdoser

Under begge konferansedagene serveres flere interessante foredragsholdere.

– Jeg ser frem til å få høre mer om veien videre for overdosestrategien. Norge ligger på europatoppen i overdosedødsfall, i forhold til antall innbyggere, og forebygging er et høyt prioritert satsningsområde, forteller Eva Kristiansen.

– I fjor var antall døde 321, og trenden over flere år er at overdoser med heroin er synkende, mens dødsfall med smertestillende piller øker. Det må ha innflytelse på hvordan vi møter utfordringene med overdoser, utdyper Kristiansen.

Bilde av arrangørene av LAVterskelkonferansen, i regi av KORUS øst

Langvarige relasjoner

Konferansen avsluttes med Lars Linderoth, en erfaren spesialist innen psykiatri og rus- og avhengighetsmedisin. Han vil snakke om relasjonens betydning i arbeidet med mennesker med alvorlige ROP-lidelser (samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse).

– Linderoth snakker om hvordan behandlere kommer i posisjon til å møte folk på en helt annen måte, når de greier å skape en langvarig relasjon. Relasjoner er virksomt i behandling og for å fremme muligheten for endring, forteller Lise Hellum-Håkestad.

Høflighet og respekt i Suldal

Marte Berekvam og Petter Hoås vil fortelle om arbeidsmetoder i Suldal kommune, som vant Kommunerusprisen 2023. Ifølge juryen jobber Suldal kommune godt tverrfaglig, med økonomi og bolig, og de skaper meningsfull aktivitet for brukerne.

– Brukerne av rustjenestene gir kommunen toppscore på tilgjengelighet, tillit, høflighet og respekt. Det blir spennende å høre mer om Suldal, sier Lise Hellum-Håkestad.

"Tid for handling"

Ellen Hoxmark er medlem i Helsepersonellkommisjonen og leder ved Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA). Hun deltok i Helsepersonellkommisjonen i 2022.

– Hoxmark er et av høydepunktene mine. Hun vil snakke om hva rapporten fra Helsepersonellkommusjonen, «tid for handling», vil bety for rusfeltets fremtid. Temaet angår i stor grad alle som skal hjelpe og de som mottar hjelp, sier Nina Lily Richmond.

Klikk her for program og oversikt over foredragsholderne dag 1 og dag 2.

Fakta om LAVterskelkonferansen 2023

Dato: 5.-6. desember 2023

Sted: Oslo Kongressenter

Antall deltakere: 400

Antall ledige plasser: 0

Arrangør: KORUS øst er hovedarrangør, i samarbeid med KORUS Oslo og Helsedirektoratet

Publisert: 4. des. 2023 Av: Kai Nygaard