Program LAVterskelkonferansen 2023

KORUS øst inviterer i samarbeid med KORUS Oslo og Helsedirektoratet til LAVterskelkonferansen 2023. Den foregår i Oslo Kongressenter 5.-6. desember.

en montasje av portretter, foredragsholdere under Lavterskelkonferansen 2023

Tirsdag 5. desember

Les om foredragsholderne på dag 1

09:00 Registrering og kaffe

10:00 Velkommen, ved Silje Finstad, overdosekoordinator, KORUS Oslo

10:05 Kåseri ved Bjørnar Bergengen, spesialkonsulent, KORUS Oslo

10:15 Veien videre for overdosestrategien - Espen Freng, prosjektleder, Helsedirektoratet

10:30 Hva vil det si å være å være profesjonell? Anna-Sabina Soggiu, spesialkonsulent, KORUS Oslo

11:00 Pause

11:20 Kommunerusprisen 2023 - Petter Hoås og Marte Berekvam, Suldal Kommune

11:40 Hva kreves av tjenestene for å få til god behandling og hva kjennetegner de som får det til? Petter Dahle, faglig rådgiver, NAPHA

12:00 Mennesker som strekker seg litt lenger: Torbjørn Mohn-Haugen, generalsekretær, Erfaringssentrum

12:15 Lunsj

13:15 Underholdning

13:35 Sekundært traumatisk stress hos rusbehandlere - Eva Kristiansen, spesialrådgiver, KORUS øst

13:50 Ivaretakelse av hjelpere i rusfeltet - Marie Haavik, psykologspesialist og forfatter

14:30 Pause

14:50 Hva kan helsepersonellkommisjonens rapport Tid for handling bety for rusfeltet? Ellen Hoxmark, medlem i Helsepersonellkommisjonen og leder for NAPHA

15:20 Sofasamtale: Nina Lily Richmond (KORUS øst), Ellen Hoxmark (Helsepersonellkommisjonen og NAPHA), Petter Dahle (NAPHA), Torbjørn Mohn-Haugen (Erfaringssentrum), Anna-Sabina Soggiu (KORUS Oslo)

15:40 Avslutning

Les om foredragsholderne på dag 1

Onsdag 6. desember

Les om foredragsholderne på dag 2

08:30 Underholdning

08:45 Koronapandemiens påvirkning på mennesker med ROP-lidelse: Marja Leonhardt, forsker, NKROP

09:05 Rus og menneskerettigheter: Eivind Digranes, rådgiver, Norges institusjon for menneskerettigheter

09:35 Brudd på menneskerettigheter og forventningen videre: Kenneth Arctander Johansen, daglig leder, RIO

09:55 Pause

10:15 Hvem mottar Naloxon og hvordan ligger det an? Øystein Bruun Ericson, stipendiat, SERAF

10:30 Gir vi for mye Naloxon? Odd-Martin Vallersnes, professor avd. for allmennmedisin, UiO

10:50 Pause

11:10 "Samhandling på tvers av kommuner" - felles handlingsplan for lokalt overdoseforebyggende arbeid: Berit Elshaug Johansen, avd.leder, Kristiansund kommune og Anne-Marie Aasen, avd. leder, Ålesund kommune

11:30 Prindsen "Åpen hage": Heidi Hansen og Rindé Dahl, Prindsens mottakssenter

11:45 Digitalt utenforskap: Kai-Ove Norkyn, spesialrådgiver, KORUS øst

12:05 Pause

12:25 Relasjonens betydning i arbeid med mennesker med alvorlige ROP-lidelser. Muligheter og begrensninger –og ikke minst: viktighet: Lars Linderoth, spesialist i rus- og avhengighetsmedisin

13:05 Avslutning og lunsj

Les om foredragsholderne på dag 2

Praktisk informasjon

Sted: Oslo Kongressenter, Youngs gate 21, 0181 Oslo                       

Kontaktperson: Berit Solberg, berit.solberg@sykehuset-innlandet.no, mobil: 95047108

Konferansen er full, og vi tar dessverre ikke inn flere på venteliste.

Publisert: 8. nov. 2023