Nalokson er et verktøy for å redde liv

Nalokson er en av hovedpillarene i det overdoseforebyggende arbeidet, sier Christoffer Røed, ny naloksonkoordinator for Sørøst-Norge.

Christoffer Røed, ny nalkosonkoordinap
OPPTATT AV Å GI BRUKERNE VERKTØY I OVERDOSESITUASJONER: Christoffer Rød er de nye naloksonkoordinatoren for Sørøst-Norge og jobber i KORUS Oslo.

- Målet er at nalokson skal være tilgjengelig overalt i Norge hvor overdoser med opioider kan forekomme. Like viktig er det at brukere og ansatte skal vite hvordan naloksonsprayen fungerer og føle seg trygge på hvordan de kan bruke den i situasjoner som handler om liv og død.

- Jeg er mye ute hos tjenestene og leverer nalokson, slik får jeg et innblikk i hvordan dette fungerer i praksis og hva som kan være utfordrende. En viktig del av jobben er å dykke ned i data som blir til forskning på nalokson. Da ser vi på hvordan sprayen brukes og hva som skjer i en overdosesituasjon.

- Det å kunne gi informasjon tilbake til ansatte om at nalokson nytter når det blir brukt i en overdosesituasjon er viktig for å motivere lokale koordinatorer til å fortsette det gode arbeidet de gjør. Forskningen på nalokson har pågått lenge, men det er så viktig at det samles inn data fortsatt, slike at forskningen kan fortsette. Ikke minst fordi det egentlig er veldig dyrt å dele ut nalokson, og forskningene er med på å rettferdiggjøre bevillingene for Helsedirektoratet. Inn i dette arbeidet er jeg representant for SERAF, der det er et tett samarbeid med lege, andre naloksonkoordinatorer og forskere. Det er tre andre koordinatorer i Norge, en for Bergen og Vestlandet, og to som dekker Trondheim og Nord.  

Gjennom å dele ut nalokson kommer man veldig raskt til de mest sårbare områdene i menneskers liv. Det kan være krevende samtaler om døden og overdoser. Det å dele ut naloksonprayen, tilby noe konkret, er gull for å oppnå kontakt med noen, og gir en god inngangsport til samtaler som raskt bringer deg til kjernen og kan være utgangspunkt for å skape livsendringer. Overdoser og skader på grunn av rusbruk er bare symptomer på menneskers vanskelige liv.

Christoffer Røed, naloksonkoordinator

Skadereduksjon der brukeren er

- Jeg har tjue års erfaring innenfor rus og psykisk helse, blant annet lenge som sykepleier i feltpleien i Frelsesarmeen. Der jobbet jeg mye med behandling av skader som følge av rusbruk, veldig mye sårbehandling og infeksjoner. Når man steller sår, så tar det ofte tid, og det blir tid til en lang samtale om alt fra skadereduksjon til hendelser i livene deres. Det er jo mange om har hatt turbulente liv, brukerne er jo selv ofte selv nære døden, og opplever døden hos sine nære.

- Jeg har også jobbet i Uteseksjonen, der jeg jobbet med skadereduksjon og førstehjelp med gruppen over 25 år. Jeg hadde et særlig fokus på skadereduksjon etter injeksjon, veiledet brukere der de var, møtte dem i parkeringshus, parker, ofte når de var på sitt mest sårbare, slitne og medtatte, jeg har sett dem i deres hverdag. Jeg har siden begynnelsen an nalokson-satsingen vært opptatt av at brukere skal vite hva de skal gjøre i en overdosesituasjon.

Det er så viktig å anerkjenne at de små løftene også kan være av betydning, brukerne har ofte opplevd mye motgang, så det er viktig å anerkjenne det de får til. Jeg har vært med på at folk har fått til store løft i livene sidene, som varer fortsatt.  

Christoffer Røed, naloksonkoordinator

- Jeg har passet meg veldig for å være noen besserwisser, det er lett for meg å snakke om hygiene og riktig bruk, men det er ikke lett få plass for dem i deres hverdag. Kanskje bare små løft er det som er mulig å få til i deres hverdag og derfor blir det så viktig å anerkjenne at de små løftene også kan være av betydning, brukerne har ofte opplevd mye motgang, så det er viktig å anerkjenne det de får til. Jeg har vært med på at folk har fått til store løft i livene sidene, som varer fortsatt.  

Hvem kan få en naloksonspray?

- Det er et lavterskeltilbud, alle personer som selv bruker opioider eller omgås med brukere, eller er i områder hvor opiater brukes og omsettes kan få naloksonspray. I Uteseksjonen traff jeg av og til pårørende som var ute og så etter sine kjære, og noe de kunne ha som kunne hjelpe, var nalokson. Om foreldre så får en sønn eller datter som ruser seg hjem i en krisesituasjon, har de nalokson tilgjengelig.  Et av satsingsområdene våre for 2024 er å gjøre nalokson mer tilgjengelig for pårørende.

Om foreldre så får en sønn eller datter som ruser seg hjem i en krisesituasjon, har de nalokson tilgjengelig. Et satsingsområde for 2024 er å gjøre nalokson mer tilgjengelig for pårørende.

Christoffer Røed, naloksonkoordinator

Vektere treffer mange som ruser seg

- Vi formidler også nalokson til andre enn helsearbeidere, som politi og vektere. Jeg har kanskje et ekstra hjerte for disse vekterne som jobber alene, da jeg gikk oppsøkende i Uteseksjonen, var vi alltid to personer sammen, mens de må alene inn i parkeringshusene der det ligger sprøyter, det er dunkelt, lukter urin, ofte traff vi vektere som er på en runde alene, det er ikke engang telefondekning overalt. Så jeg er veldig fornøyd med møter med vekterselskaper for å forankre bruken av nalokson blant vekterne, ikke bare for å kunne behandle overdoser, men kanskje også for å gi dem mer trygghet.

Nalokson gir trygghet

- Det med trygghet er viktig for brukere også, kameratredning er sentralt i naloksonprosjekt. Tidligere ringte de bare etter ambulanse når noen fikk en overdose, kanskje kunne noen litt førstehjelp, men nå er det mye større trygghet når de kan begynne med nalokson-behandling før ambulansen kommer. Når man snakker med dem som har levd lenge i rusmiljøet om hvor mange overdoser de har vært involvert i er det ofte flere enn 20, og utfallet har ofte vært at personen har dødd.

- Dette er jo traumatiserende, det kan nesten sammenlignes med en krigssituasjon, veldig få andre i samfunnet har opplevd 20 – 30 dødsfall. Det er viktig at denne gruppen føler seg tatt på alvor, og det gjør man med dette prosjektet.

Fakta om nalokson og Naloksonprosjektet

Nalokson er en motgift mot opioder som deles ut som nesespray i Naloksonprosjektet

Naloksonspray deles ut på 120 steder i landet

20.000 sprayer utdelt siden 2014

Nalokson er blitt brukt i 1300 tilfeller av kameratredning siden oppstarten

Du finner hjemmesiden til naloksonprosjektet her

Publisert: 9. apr. 2024