Lava Dawood

KORUS Oslo

Hva kan jeg hjelpe deg med?

Jeg jobber med kommunikasjon og kontorstøtte.

  • Arbeidsområder
  • • Administrasjon
  • • Kommunikasjon

Bakgrunn

Jeg har studert PR og kommunikasjon med fordypning i digital markedsføring. Jeg har tidligere jobbet som kommunikasjonsrådgiver i kommunikasjonsstabben ved Oslo universitetssykehus hvor jeg jobbet med digital pasientkommunikasjon, bidro til produksjon og publisering av pasientinformasjon, samarbeidet med fagpersoner om videreutvikling av det faglige innholdet på nettsidene (oushf.no), og var rådgiver for helsepersonell og fagmiljøer ved sykehuset om godt språk og innhold. Har også jobbet som seniorkonsulent på Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Det utdanningsvitenskapelige fakultetet på Universitetet i Oslo, hvor jeg var kommunikasjonsansvarlig på ICILS 2023 (International Computer and Information Literacy Study), en internasjonal komparativ studie som kartlegger elevers digitale kompetanse og algoritmisk tenkning.