KORUS på Arendalsuka: Se programmet her

I år skal KORUS på Arendalsuka. Denne gangen blir det to dager med tett program på Arendal gamle rådhus.

Arendalsuka logo
Arendalsuka arrangeres mellom 14. og 18. august 2023.

Onsdag 16. august og fredag 18. august inviterer vi til spennende innlegg og debatter fra Arendal gamle rådhus.

I løpet av disse to dagene tar vi for oss temaer som hvordan kommunisere med unge om rus, rådgivende enheter for russaker, alkoholens plass i samfunnet og arbeidslivet, sosiale ulikheter og den nye folkehelsemeldingen i et rusperspektiv.

I tillegg til programmet på Arendal gamle rådhus skal vi også stå på stand i løpet av uken. Både programmet fra rådhuset og andre deler av Arendalsuka kommer til å bli streamet på korus.no.


Onsdag 16. august, klokken 09.00 – 09.55:
Rusbruk blant unge – hvilke virkemidler har vi?

Rådgivende enheter for russaker er opprettet i alle kommuner. Blir man tatt med illegale rusmidler kan man slippe påtale ved å møte ved de rådgivende enhetene for råd/veiledning, eller for ruskontroll der dette er satt som vilkår gjennom påtaleunnlatelse.

  • Hva er den beste hjelpen for unge som eksperimenterer med rus?
  • Hva skal til for at rådgivende enheter kan fungere?
  • Gir en lovpålagt tjeneste også muligheter, som en dør inn til andre hjelpetjenester?

Åpning v/Gina Lund, Statsforvalter i Agder.

Innledning ved Anna-Sabina Soggiu fra KORUS Oslo, før hun sammen med Bjørn Vandvik fra Politidirektoratet, Fredrik Sørlie fra AUF, Ane Breivik fra Unge Venstre og Ingrid Storebø fra Unge Høyre samtaler videre om hvordan man best kan hjelpe ungdom.


Onsdag 16. august, klokken 10.00 – 11.00:
Hvordan snakke med ungdom om rus?

Hva skjer i ungdomshjernen og hvordan kan voksne bidra til en god dialog om rus?
Anne Kristin Imenes fra KORUS Sør og Line Skaarud fra KORUS Oslo vil gi tips til kommunikasjon med ungdom om rus. 

Undervisningsopplegg til NRK-serien RUS
NRK-serien RUS med Leo Ajkic har gjort inntrykk. Ungdom kjenner seg igjen i historiene og personene som blir presentert.

Et undervisningsopplegg for videregående skole er utviklet sammen med elever, pårørende, pedagoger og andre fagfolk av Vestfold og Telemark fylkeskommune, Rocket Man, RUSinfo, NRK Skole og KORUS. Hilde Jeanette Løberg fra KORUS Sør presenterer.

«Vi trenger trygge voksne som snakker sant om rus!» Tips til fagfolk og foreldre
Samtale med ungdommer, ledet av Eline Sveinsson Momrak, som blant annet jobber med ungdomsmedvirkning i Vestfold og Telemark fylkeskommune.


Fredag 18. august, klokken 09.00 – 09.55:
Skål for det gode liv! Alkoholens plass i samfunnet og på arbeidsplassen.

Studier har vist at over 40 prosent av endagsfraværet kan ha med alkoholkonsum å gjøre. Det er også vist at sykefravær av lengre varighet ofte har sammenheng med alkoholbruk.

Derved blir arbeidsgiver en naturlig aktør også i arbeidet med dette folkehelseproblemet. Det er altså ikke bare fysisk aktivitet, trivsel, ergonomi, røyk og kosthold arbeidsgiver bør ha fokus på i sitt HMS-arbeid. Professor Randi Wågø Aas deler kunnskap om dette fra Wirus-studien.

Tommy Sjåfjell vil snakke om alkoholens plass i samfunnet der han viser at alkoholen utgjør det største rusproblemet i vårt samfunn, en kunnskap som vi nå må ta på alvor.

Til slutt blir det debatt om tematikken der også salen kan komme til orde.


Fredag 18. august, klokken 10.00 – 11.00:
På helsa løs – Hvilken rolle spiller sosiale ulikheter for rusbruk?   

Sosiale ulikheter i helse, dårlige levekår og fattigdom er temaer som vi stadig leser og hører om. På dette arrangementet spør vi hva ved rusen som påvirker sosiale ulikheter, og hvordan sosiale ulikheter gir ulike konsekvenser ved rusbruk. Med oss har vi blant annet folkehelsedirektøren i Agder, Vegard Nilsen, som løfter blikket og ser på Folkehelsemeldingen i et rusperspektiv. Jan Gunnar Skoftedalen, leder av Rusfeltets Hovedorganisasjon snakker om sosiale ulikheter i rus. Vi får også innlegg fra en brukerorganisasjon.

Vi avrunder med en dialog med innledere som ledes av Karin Gustavsen ved KORUS Sør.

Har du spørsmål? Ta kontakt.

Publisert: 10. jul. 2023