Inviterer til kurs i EUPC

Katrin og Renate fra KORUS midt er de eneste i Norge som har gjennomført opplæring i bruk av en europeisk håndbok om evidensbasert rusforebyggende arbeid (EUPC). Nå inviterer de til et kurs som gir deg grunnleggende verktøy for å vurdere kvalitet og effektivitet av ulike tiltak.

Portrettfoto av KORUS midt-rådgivere Katrin Øien og Renate Kleivhaug Vesterbekkmo
TILTAK SOM VIRKER: Katrin Øien (t.v.) og Renate Kleivhaug Vesterbekkmo (t.h.) ønsker å bidra til at beslutningstakere får et bedre grunnlag til å vurdere ulike tiltak for rusforebygging. (Foto: Vilde Dyrnes Ulriksen)

Evidensbasert tilnærming 

– Vi får mange henvendelser fra skoler og kommuner, og det er stor interesse for å sette i gang tiltak. Det er gode intensjoner, men når det kommer til selve tiltaket, så ser vi at det ofte skorter litt på å undersøke hva som faktisk er virksomt, og hvilke tiltak som i verste fall kan være skadelige, sier Øien. 

Mange innsatser og tiltak på rusforebyggingsfeltet er i dag basert på antagelser om hva som vil virke, noe som fører til implementering av tiltak og strategier som gjerne mangler dokumentert effekt.

Dette var bakgrunnen for at European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA) utviklet håndboken European prevention curriculum (EUPC), som gir opplæring til beslutningstakere, meningsbærere og politikere om de mest effektive og evidensbaserte tilnærmingene og intervensjonene innen rusmiddelforebygging.

Øien og Vesterbekkmo er de eneste i Norge som har gjennomført EMCDDA sin opplæring i EUPC. Nå inviterer de til et tredagers kurs i Trondheim fra 17. til 19. april. Deltakelse er gratis, og kurset er åpent for deltakere fra hele landet.

– Det handler om å få grunnleggende kunnskap om hvordan man skal få god forebygging, forteller Vesterbekkmo.

– Og så er det noe med å bruke ressursene riktig, både økonomi og tid. Når vi først får innpass, så må vi sørge for at det vi får innpass med faktisk hjelper, sier Øien. 

– I RePS-rapporten fra 2023 kommer det ganske tydelig frem at det er mange tiltak der ute som ikke er evidensbaserte i det hele tatt, fortsetter Øien.

Hva er EUPC?  
  • European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA) har utarbeidet en håndbok i rusforebygging; European prevention curriculum (EUPC). 
  • Formålet med boken er å gi opplæring til beslutningstakere, meningsbærere og politikere om de mest effektive og evidensbaserte tilnærmingene og intervensjonene innen rusmiddelforebygging. 
  • KORUS midt tilbyr nå kurs basert på denne håndboken og andre kilder på evidensbasert kunnskap om forebygging. Kurset er utviklet av EMCDDA.
  • Målet er at deltagerne skal få kunnskap til å vurdere kvaliteten og effektiviteten av rusforebyggende tiltak.
  • Les mer om kurset og meld deg på her.

Beslutningstakere som målgruppe 

Målgruppen for kurset er beslutningstakere og meningsbærere som kan påvirke avgjørelser tilknyttet rusmiddelforebygging. Dette kan for eksempel være politikere, ansatte i kommunal- og fylkeskommunal administrasjon, skoleledelse, interessegrupper, myndighetspersoner, ansatte ved kompetansesentre og lignende aktører.

– En rektor vil ofte få henvendelser fra ulike organisasjoner som vil selge inn opplegg til skolene. Skolen står selvfølgelig midt i problematikken, og vil gjerne gjøre noe. Da er det fort gjort å la seg rive med og hive seg på det når de får presentert en løsning på problemet. På dette kurset vil vi vise at man må skrape litt bak sminken. Man må se hva som egentlig ligger under, og vurdere om det er et godt grunnlag der, forteller Øien. 

Grunnprinsipper i fokus  

Kurset skal gi deltakerne verktøy for å vurdere kvaliteten og effektiviteten av ulike tiltak for rusmiddelforebygging.  

– Deltakerne vil ikke få et ferdig program eller tiltak som de da skal gå hjem og utøve i sin kommune, understreker Vesterbekkmo.  

– Målet vårt er å gi deg basiskunnskapen du burde inneha når du sitter som beslutningstaker. Det blir fokus på prinsipper og innfallsvinkler. Det handler mye om å lære folk opp i “do's and don’ts”, og vi vil så klart dele eksempler. Det blir også en del generell teori – epidemiologi og tolkning av data. Hvor stort er omfanget? Hvor kan vi henvende oss, og hva slags verktøy kan vi se på?

Les mer om kurset og meld deg på her.

Kontakt

Publisert: 4. mar. 2024 Av: Vilde Dyrnes Ulriksen