Kurs i EUPC (European Prevention Curriculum)

KORUS midt

Adresse:
Schwachs gate 3 Trondheim 7030
Dato:
ons. 17 apr. - fre. 19 apr. 2024.
Tidspunkt:
08:30 - 12:00
Fysisk / digital deltagelse:
Fysisk
Prisoversikt
Gratis: 0 kr
Påmeldingsfrist
06.04.2024

Kurs i grunnprinsipper for forebygging av rus 


Å jobbe kunnskapsbasert har blitt stadig mer fremtredende de siste årene. Likevel kan det synes som om mange innsatser og tiltak på rusforebyggingsfeltet er basert på antagelser og ideer om hva som vil virke. Dette fører igjen til implementering av tiltak og strategier som mangler dokumentert effekt, og som i verste fall kan være skadelig. 

 

EMCDDA (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction) har utarbeidet en håndbok i rusforebygging; European prevention curriculum (EUPC). Formålet med boken er å gi opplæring til beslutningstakere, meningsbærere og politikere om de mest effektive og evidensbaserte tilnærmingene og intervensjonene innen rusmiddelforebygging. KORUS midt tilbyr nå kurs basert på denne håndboken, samt andre reliable kilder på evidensbasert kunnskap om forebygging. Kurset er utviklet av EMCDDA og gjennomføres av sertifiserte kursholdere. Målet er at deltagerne skal få kunnskap til å vurdere kvaliteten og effektiviteten av rusforebyggende tiltak. 

  

Målgruppen for kurset er de som innehar posisjoner for å bestemme, påvirke eller utarbeide tiltak/intervensjoner/programmer/reguleringer eller liknende innenfor rusforebyggende arbeid. Dette kan være politikere, ansatte i kommunal- og fylkeskommunal administrasjon, skoleledelse, interessegrupper, myndighetspersoner, ansatte ved kompetansesentre og lignende aktører.  


Påmelding garanterer ikke plass på kurset. Vi vil gjøre individuelle vurderinger av om påmeldte er i målgruppen for kurset. 


 

Kontaktperson for arrangementet:
Katrin Øien
katrin.oien@stolav.no
95734754