Renate Kleivhaug Vesterbekkmo

KORUS midt

Hva kan jeg hjelpe deg med?

Jeg kan bistå i sammenstilling av kunnskapsgrunnlag, veilede i arbeid med kommunalt rusforebyggende arbeid samt evaluere tiltak. Jeg kan underviser i rusforebyggende arbeid i et folkehelseperspektiv og bidra i forskning på samme tema.

  • Arbeidsområder
  • • Forebygging
  • • Forskning og utvikling

Bakgrunn

Av relevant utdanning har jeg grunnfag i medisin, bachelor i helseadministrasjon og en master i folkehelsevitenskap. Jeg har kurs i prosessveiledning fra LENT og grunnopplæring i European prevention curriculum utarbeidet av EMCDDA. Jeg har tidligere jobbet på en regional enhet for spiseforstyrrelser samt ledet en vurderingsinstans innen TSB.