Erfaringskonsulenter inspirerer!

Forskning viser at erfaringskonsulenter påvirker tjenestene positivt. Selv ønsker de klarere retningslinjer for hvordan de blir brukt.

Collage av fire personer
Mirabel Nguyen, Julianne Ofstad, Stig Olav Larsen og Per Olaf Lundeteigen.

Erfaringssentrum, i samarbeid med erfaringskonsulentene ved NAV Ullern, arrangerte en inspirasjonsdag i begynnelsen av juni i Oslo. Det er andre året på rad arrangementet går av stabelen. Dagen samlet erfaringskonsulenter, ledere, politikere og fagansatte til en inspirerende og innsiktsfull dag, og bidro til å fremheve den viktige rollen erfaringskonsulenter spiller i helsetjenestene.

Fra erfaring til ressurs

I 2023 lanserte Uteseksjonen i Oslo rapporten «Fra erfaring til ressurs: erfaringskompetanse og likepersonsarbeid i Uteseksjonen». Rapporten gir innsikt i organisasjonens erfaringer og tilnærminger ved bruk av erfaringskompetanse, og beskriver erfaringskonsulentene som brobyggere.

Seksjonsleder Børge Erdal innleder rapporten med at integrering av erfaringskompetanse ikke bare hjelper oss å nå flere mennesker på nye og bedre måter, men også styrker håp og muligheter for endring blant de vi møter. I tillegg påpeker han at et raust fagmiljø med ansatte som tar imot og tar i bruk erfaringskompetansen, er en viktig forutsetning for å kunne lykkes.

Ansatte med erfaringskompetanse skal ses som de ressursene de har blitt, ikke som problemene de har hatt. De er brobyggere og rollemodeller. De senker tersklene for oss fagansatte, og de er veldig gode på å bryte ned tabuer.

Fra rapporten "Fra erfaring til ressurs: erfaringskompetanse og likepersonsarbeid i Uteseksjonen".

- Det er når fag- og erfaringskompetansen jobber godt sammen at vi skaper bedre tjenester for dem som trenger oss, avsluttet Erdal.

Person som balanserer på en slakk line.

Rettferdig lønn og bevissthet om bruken av erfaringskompetanse

Dagen ble åpnet av Julianne Ofstad, Oslos varaordfører og leder av helse- og sosialutvalget i Oslo bystyre. Hun deltok også i en sofasamtale sammen med erfaringskonsulentene Lee Gallagher og Gry Nina Fosso, stortingspolitiker Per Olaf Lundeteigen, seksjonsjef Børge Erdal fra Uteseksjonen og Anna Sabina Soggiu fra KORUS Oslo. Stig Olav Larsen fra NAV Ullern ledet samtalen, som dreide seg rundt hvordan erfaringskonsulenter best kan benytte sin kompetanse på arbeidsplassen.

Lee Gallagher etterlyste klarere retningslinjer for bruken av erfaringskompetanse, mens Gry Nina Fosso understreket viktigheten av rettferdig lønn og stillingskoder for erfaringskonsulenter. Anna-Sabina Soggiu fremhevet behovet for at arbeidsgivere må ha en bevisst strategi for å bruke erfaringskonsulenters kompetanse, og Børge Erdal poengterte nødvendigheten av å forstå hvilken type erfaringskompetanse som trengs før ansettelse.

Ledere må ha en klar tanke om hva de skal bruke erfaringskompetansen til, og samtidig stille de samme kravene til erfaringskonsulenter som andre ansatte.

Anna-Sabina Soggiu, KORUS Oslo

Ulike tilbud til erfaringskonsulenter

Nesoddtangen Gård og Recovery-skolen presenterte sine tilbud, og Trond Erik Henriksen hadde et innlegg med tittelen "Ingen er bare det du ser – 30 år med brukererfaring på godt og vondt". Henriksen delte sine erfaringer fra et langt liv med både nedturer og oppturer, og hvordan han nå hjelper andre.

Mirabel Nguyen, generalsekretær i Erfaringssentrum, ledet en workshop hvor deltakerne diskuterte både suksesser og utfordringer de møter i sitt arbeid. Dagen ble avsluttet med et innlegg av Kristina Bakke Åkerblom fra Høgskulen på Vestlandet.

collage av tre personer
Kristina Bakke Åkerblom, Trond Henriksen og Stig Olav Larsen.

Forskning bekrefter positiv effekt

Åkerblom presenterte forskning som viser at erfaringskonsulenter har en positiv effekt på tjenestene:

  • Bruken av akutte tjenester, tvang og medisiner reduseres, mens tjenestebrukernes medvirkning og mestringsevne øker.
  • Erfaringskonsulenter fungerer som brobyggere mellom tjenestene og brukerne, og bidrar til en kulturendring på arbeidsplassen.
  • Tjenestene når flere, inkludert de som tidligere ikke ble nådd, og samarbeid på tvers av tjenester forbedres.
  • Erfaringskonsulenter bidrar til å endre kulturen på arbeidsplassen
  • Gir tjenestene en utvidet kunnskapsbase og bidra til å justere og utvikle nye tilbud som treffer dem treffer det mest.
  • Bruk av erfaringskonsulenter har ført til en økt samskaping av tilbudene til tjenestebrukerne.
Publisert: 26. jun. 2024 Av: Bjørnar Bergengen