Erfaringskompetanse - fra erfaring til ressurs

Hvordan kan erfaringskompetanse integreres i tjenester? En ny rapport fra Uteseksjonen i Velferdsetaten gir innsikt i hele prosessen, fra rekruttering og ansettelse til møtet med brukeren. KORUS Oslo har veiledet rapporten.

Bilde av rapportfremside
ERFARING SOM RESSURS: Rapporten gir konkrete innspill til hvordan man kan bruke erfaringskunnskap inn i tjenester.

Rapporten "Erfaringskompetanse - fra erfaring til ressurs. Erfaringskompetanse og likepersonsarbeid i Uteseksjonen" (PDF) er rettet mot mennesker som jobber med erfaringskompetanse i tilsvarende tjenester, spesielt de som driver oppsøkende sosialt arbeid.

Her finner du råd og tips til hvordan erfaringskompetanse kan brukes. Forskjellene mellom erfaringskompetanse, likepersonsarbeid og ung-til-ung-formidling blir også beskrevet. Rapporten er hovedsakelig basert på erfaringene til Uteseksjonen i Oslo.

Mangfold er viktig for å nå ut

Rapporten fremhever fordelene ved å kombinere fagkompetanse og erfaringskompetanse. Det har bidratt til å gjøre tjenesten mer mangfoldig og brukervennlig.

Den beskriver også rollen som erfaringskonsulent og viktigheten av mangfold for å nå bredt ut til målgruppene. Erfaringer og eksempler er basert på samarbeid med erfaringskonsulenter, ledelsen i Uteseksjonen og KORUS.

Et prioritert område

Rapporten beskriver kjerneverdier og prinsipper som er identifisert i arbeidet med å implementere og integrere erfaringskompetanse.

Oslo kommune har prioritert styrkingen av erfaringskompetanse i tjenester, i tråd med Byrådets strategiske plan for rusfeltet og regjeringens opptrappingsplan for rusfeltet. Erfaringskonsulenter er ansatt for å bruke sine livserfaringer aktivt i møte med mennesker, miljøer, og fagansatte.

Målet er å gi lettere tilgang til støtte fra hjelpeapparatet og forbedre oppfølgingen, samtidig som erfaringskonsulentene aktivt påvirker tjenesteutviklingen ved å forstå innbyggernes utfordringer og behov. 

KORUS Oslo har veiledet rapporten, og erfaringskonsulenter ved KORUS har også bidratt inn i rapporten.

Her finner du rapporten

Fra erfaring til ressurs - erfaringskompetanse og likepersonsarbeid i Uteseksjonen (PDF)

Publisert: 10. jan. 2024