Suksess for erfaringsnettverk

Rollen som erfaringskonsulent kan for mange være ensom. I Oslo har representanter fra flere av bydelene gått sammen om å danne et eget nettverk

Stig Olav Larsen og Gry Nina Fosso
SAMME UTGANGSPUNKT: Som erfaringskonsulenter møter Stig Olav Larsen og Gry Nina Fosso mange av de samme utfordringene. I et felles nettverk for erfaringskonsulenter fra de vestlige bydelene i Oslo, deler de kunnskap, kompetanse og finner gode løsninger.

– Vi er veldig på lag til tross for litt stor geografisk avstand. Vi er på den samme bølgelengden. Å ha en gruppe rundt seg er veldig godt. Det er viktig for å få den selvtilliten vi trenger i jobben vi gjør, sier Gry Nina Fosso, erfaringskonsulent i Bydel Ullern i et intervju med KORUS Oslo.

Nettverket, som ble startet i 2021, består i dag av representanter fra Ullern, Nordre og Vestre Aker, og Frogner. I tillegg til faste møter, deltar de med jevne mellomrom på aktuelle konferanser og har selv arrangert en fagdag.

– Vi jobber mye på tvers med å koordinere ulike tjenester for brukerne våre. Det finnes masse tilbud der ute, og det handler om å få brukerne til å benytte seg av disse tilbudene, sier Stig Olav Larsen fra Fleksibelt oppfølgingsteam i NAV Ullern.

Mer enn koseprat

I intervjuet har KORUS Oslo snakket med brukerrepresentanter fra flere av bydelen, og har også fått kommentarer fra ledere. Et område begge grupper mener det er viktig å ta tak i, er forståelsen av hva en erfaringskonsulent er og hvilken rolle konsulenten kan spille.

– Å ha med en erfaringskonsulent på laget handler om så mye mer enn at han eller hun skal sitte og koseprate om rus og psykiatri. Det handler om å utvikle systemet så det og organisasjonen du jobber i kan bli smidigere i møte med brukerne, sier Fosso.

Publisert: 13. mar. 2024