SAT-ressurser

SAT-materialet, bestående av SAT-manualen, en PowerPoint-presentasjon og en nettressurs, er utarbeidet slik at alle kompetansesentrene skal kunne drive opplæring i metoden. Videre er målet at tjenester i hele landet skal kunne gjennomføre SAT med veiledning fra sitt lokale KORUS.

Verktøyet ble utviklet i et samarbeid mellom Else Kristin Utne Berg, fire utekontakttjenester og KORUS Oslo i 2013, og er tatt i bruk av flere oppsøkende tjenester i bydeler i Oslo og i andre kommuner. I 2022 ble SAT-materialet revidert.