RAPPORT: Ungdata pluss 2023

Hele 6000 barn fra Vestfold og Telemark har for første gang svart på Ungdata pluss. Undersøkelsen er unik i norsk sammenheng og skal følge de de samme deltakerne fram til de er voksne.

Forside av rapporten Ungdata pluss. En gruppe barn spiller fotball utenfor en skole.
AKTIV FRITID ER ET PLUSS: Å drive med organiserte fritidsaktiviteter er positivt. Det viser tall fra den siste Ungdata pluss-undersøkelsen. (Faksimile fra rapporten "Ungdata pluss i Vestfold og Telemark")

Våren 2023 svarte over 6000 barn mellom 10 og 13 år på en digital spørreundersøkelse om temaer som livskvalitet, venner, familie, fritid og nærmiljø.

Disse barna skal følges fram til de er voksne. I rapporten kan du blant annet lese mer om:

 • Hvordan barn og unge opplever sin egen hverdag
 • Hvilken betydning bruk av mobil og annen skjermbruk har i livet deres
 • Hva de liker å gjøre på fritiden
 • Hvordan de trives på skolen

Last ned hele rapporten her

Her er noen av hovedfunnene:

 • De aller fleste barna opplever en god livskvalitet, men gutter er stort sett litt mer fornøyde med tingenes tilstand enn jenter
 • De aller fleste har tette bånd til foreldrene sine, men foreldrene har liten oversikt over barnas digitale hverdag og hva de gjør på skjerm
 • Hele 96 prosent sier at de har noen å være sammen med på fritiden, Samtidig oppgir 11 prosent at de har blitt stengt ute, plaget eller truet i løpet av de siste to ukene.
 • Halvparten av barna oppgir at de alltid eller som oftest liker skolen, men denne andelen synker litt for hvert år.
 • 95 prosent av barna føler seg trygge i sitt nærområde
 • Flertallet bruker mellom to og fire timer av fritiden til aktiviteter på skjerm. Nesten hvert fjerde barn bruker fem timer eller mer
 • 86 prosent av barna går på faste fritidsaktiviteter. De fleste driver med idrett eller sport.

Last ned hele rapporten her (pdf)

Publisert: 29. nov. 2023