Ny undersøkelse følger barn inn i voksenalder

Denne våren går startskuddet for Ungdata pluss, en undersøkelse som skal følge barn i Vestfold og Telemark fra tiårsalderen fram til de er voksne.

To barn leker sammen på en lekeplass. Det ene barnet sitter på et rullebrett og ler. (Foto: Jonas Ingstad)
SPENNENDE PILOTPROSJEKT: Ungdata pluss skal gi ny kunnskap om barn og unges liv. (Foto: Jonas Ingstad)

Barna, som er mellom 10 og 13 år, skal fram til de er i slutten av 20 årene svare på til sammen fem spørreundersøkelser.

Den siste undersøkelsen er planlagt gjennomført i 2039. Fordi den følger et utvalg barn over tid, vil den også fange opp dem som av ulike grunner ikke går på videregående skole.

Totalt har 21 av 23 kommuner i Vestfold og Telemark takket ja til å delta. Undersøkelsen skal kun utføres i disse kommunene. De er dermed med på et unikt utviklingsarbeid innen forskningsfeltet på barn og unge nasjonalt.

Verdifull informasjon

Temaer som skal utforskes er:

  • Barn og unges fritid
  • Sosial ulikhet
  • Livskvalitet og helse
  • Gjennomføring av videregående opplæring
  • Overgangen til arbeidslivet
  • Familie- og boligetablering

Innsamlede data skal kobles mot ulike registerdata, inkludert kartdata. Det gir verdifull informasjon om hvilke faktorer som påvirker barn og unges oppvekst, noe som i siste instans kan bidra til bedre oppvekstsvilkår.

Testet på over 200 barn

I november ble utkastet til spørreskjemaet pilotert av over 200 barn på mellomtrinnet på to skoler utenfor Vestfold og Telemark. Dette gav verdifull informasjon om hvilke spørsmål som fungerer for 10-13-åringene, og hvilke vi må endre.

I februar 2023 startet arbeidet med å hente inn samtykke fra foresatte til barn som skal delta. Første datainnsamling skjer i april.

Ungdata pluss er et samarbeidsprosjekt mellom KORUS Sør, Vestfold og Telemark fylkeskommune, Universitetet i Sørøst-Norge og NOVA ved OsloMet. Undersøkelsen er et supplement til dagens Ungdata-undersøkelse, der barn og unge over hele landet svarer på spørsmål om hvordan de har det og hva de driver med på fritiden.

Ansatte

Kontakt en ansatt i KORUS Sør for mer informasjon om Ungdata pluss

Finn flere ansatte her
Publisert: 24. feb. 2023 Av: Bjørn Runar Foss Sodeland