Dette kjennetegner ruspasienter med psykisk lidelse

Nesten halvparten av pasientene i døgnbehandling for rusavhengighet har en psykisk lidelse. Disse har økt risiko for tilbakefall etter behandling, skriver forskere ved KORUS Midt.

Bilde av to personer der ansikt ikke vises, de sitter på en benk i en park og røyker
SOSIALT MARGINALISERTE: Pasienter i døgnbehandling for rusavhengighet som har psykiske lidelser har oftere ustabil bosituasjon, er yngre og har lavere utdanningsnivå enn sine medpasienter.

– Pasienter med en samtidig psykisk lidelse har oftere enn de øvrige pasientene en ustabil bosituasjon, lavt utdanningsnivå og lavere alder. Et annet tydelig funn er at cannabisavhengighet er mer typisk i denne pasientgruppen, sier forsker Helle Wessel Andersson ved KORUS Midt/St. Olavs hospital.

Hun har nå i samarbeid med kolleger skrevet seks forskningsartikler basert på data samlet inn fra 611 døgnpasienter i rusbehandling over en fireårsperiode.

Forskerne har hentet inn informasjon via spørreskjema, pasientjournal og telefonintervju. Pasientene har svart på spørsmål to uker etter innskriving, ved utskrivning, tre måneder etter behandling og ett år etter behandling.

– Alle har vært i døgnbehandling i Midt-Norge, men lengden på oppholdet varierer fra behandlingssted til behandlingssted. Noen har to til tre måneder, andre har mer, opplyser Wessel Andersson, som har skrevet denne siste artikkelen sammen med sine kolleger Mats P. Mosti og Trond Nordfjærn ved KORUS Midt/St. Olavs hospital.

Hele artikkelen kan leses i BMC Psychiatry

48 prosent av pasientene hadde en psykisk lidelse i tillegg til rusdiagnosen. Forskerne fant flere kjennetegn på denne pasientgruppen:

  • De var yngre og mer sosialt marginaliserte
  • Kvinner hadde dobbelt så høy risiko for å ha to eller flere psykiske lidelser, sammenlignet med menn
  • Diagnose for cannabisbruk var vanligere blant pasienter med psykiske lidelser enn blant andre pasienter
  • Pasienter med samtidig psykisk lidelse hadde høyere risiko for tilbakefall enn øvrige pasienter
  • Tilbakefallsrisikoen var spesielt høy hos personer som hadde en cannabisdiagnose, der mer enn halvparten rapporterte at de brukte rusmidler jevnlig
  • Tilbakefall var også relatert til yngre alder, og var mer vanlig hos menn enn kvinner
  • Høy motivasjon for å endre rusatferd innebar noe lavere risiko for tilbakefall hos pasienter med samtidig psykisk lidelse

Forfatterne av forskningsartikkelen

Publisert: 23. mai 2023