Rustrender i Trondheim våren 2022

Nedgang for alkohol og økning for amfetamin og heroin. Disse er blant funnene i vårens Føre Var-rapport for Trondheim. 

cover føre var vår 2022

Kompetansesenter rus – Midt-Norge (KORUS Midt) publiserer nå den åttende Føre Var-kartleggingen av rustrender i Trondheim. 

Rapporten er blitt til ved systematisk kartlegging og sammenstilling av data, og bidrar til å utvide kunnskapsgrunnlag og oversikt for å forstå hvordan ulike samfunnsforhold påvirker rusmiddelsituasjonen lokalt. 

Kunnskapen vil kunne anvendes av lokale myndigheter til planlegging og tiltaksutvikling i kommunen og andre offentlige instanser.

Les rapporten Føre Var våren 2022 her

Rapporten er ført i pennen av rådgiverne Katrin Øien og Tor Sæther i KORUS Midt. 

Hovedfunn

  • ​​Nedgang for alkohol
  • Økning for amfetamin(er)
  • Økning for heroin
  • Økning for Xanor/Xanax​

Kontakt

Publisert: 8. jun. 2022