Rustrender høsten 2022

Føre Var-rapporten viser at det har vært nedgang i Trondheim for både alkohol, heroin og amfetamin. Men kokain er på vei opp. 

cover føre var høst 2022

KORUS Midt publiserer nå den niende Føre Var-kartleggingen av rustrender i Trondheim​

Det er rådgiver Katrin Øien som har ført rapporten i pennen.

- Blant funnene er en nedgang for både alkohol, heroin og amfetamin, mens det er en klar økning i bruk av kokain og ecstasy/MDMA. Nedgangen for alkohol er nok knyttet til at vi har vendt tilbake til en hverdag slik vi kjenner den fra før pandemien. Når trondheimsfolk handler mer av alkoholen sin på utenlandsreiser går salgstallene ned her i byen, forklarer Øien.

KORUS Midt-rådgiveren presenterte 7. desember rapporten på en stor nasjonal konferanse i Bergen, der Føre Var har 20-årsjubileum. ​

Mer kokain etter pandemien

Hun knytter også økningen i bruk av kokain og ecstasy/MDMA til økt uteliv og oppstart av festivaler da restriksjonene ble opphevet. 

- Andre forhold som kommer frem i rapporrten er en bekymring rundt et hardere miljø med mer voldsutøvelse. Dette er særlig relatert til innkreving av gjeld. Det er også mangel på kriseplasser for både kvinner og menn i Trondheim, sier KORUS-rådgiveren. 

Det meldes videre om bruk av rusmidler som amfetamin og «tabletter» blant ungdomsskoleelever, men dette er nok snakk om et fåtall ungdommer. ​

- Generelt er det en bekymring om stadig mer rusbruk blant stadig yngre ungdommer, påpeker Katrin Øien

Systematisk kartlegging

Føre Var-rapporten er blitt til ved systematisk kartlegging og sammenstilling av data, og bidrar til å utvide kunnskapsgrunnlag og oversikt for å forstå hvordan ulike samfunnsforhold påvirker rusmiddelsituasjonen lokalt. 

Les​​ rapporten Føre Var Trondheim høsten 2022 her

Kontakt

Publisert: 7. des. 2022