Føre Var høst 2021

Hvordan har rusbildet i Trondheim utviklet seg det siste halvåret? KORUS Midt har for syvende gang kartlagt rustrendene i kommunen.

forside av rapport med bilde av domkirken i

- Covid-19 ligger fremdeles som et bakteppe man må ta hensyn til når man ser på de data som er samlet inn, som for eksempel tallene for alkoholsalg, sier rådgiver Katrin Øien, som har skrevet rapporten sammen med sin kollega Tor Sæther i KORUS Midt.

De forteller at hovedfunn i årets rapport er en økt bruk av cannabis, en nedgang for ecstasy/MDMA, økt bruk av Xanax/Xanor og mindre tilgjengelighet på heroin.

Rapporten Føre Var Høst 2021 kan leses her

Åpenlys cannabisbruk 

Cannabis fikk en kraftig nedgang i det pandemien kom våren 2020. Det var perioder med mangel på cannabis, og prisene var tidvis høye, og bruken gikk derav ned. I de to siste periodene har bruken imidlertid hatt sterk økning, så pandemieffekten er nok borte. Mange er bekymret for stadig mer normalisering og åpenlys bruk av cannabis i det offentlige rom.

Det er mulig at de restriksjonene og begrensningene som har vært knyttet til utelivet er noe av årsaken til den sterke nedgangen for ecstasy/MDMA denne gangen, men vi har lenge sett en nedgang for ecstasy/MDMA i våre kartlegginger. Dette kan imidlertid ha andre årsaker, som at vi ikke fanger godt nok opp via våre kilder. Vi vet at det rapporteres noe bruk blant ungdommer.

Mer piller

Etter en nedgang i forrige periode ser vi denne gangen at Xanax/Xanor har fått en økning på bruksindikatorene. Trendpanelet rapporterte sterk økning i bruk, de fleste fra Risiko/etablert miljø. Det var imidlertid mange som snakket om mer bruk av Xanor/Xanax blant ungdommer og unge voksne. Flere kilder nevner «pillebruk» blant unge, og da er det disse og Ritalin/ADHD-medisin som nevnes spesifikt. Xanox/Xanor er også nevnt spesifikt knyttet til falske tabletter, og at slike kan inneholde fentanyl, så det er viktig å holde et åpent øye med denne utviklingen blant ungdom og unge voksne.

Økning av opiater

I kjølvannet av pandemien var det en økning i tilgjengelighet av heroin. Det har i de siste tre rapportene vært en økning i tilgjengelighet av heroin, men nå ser vi altså en nedgang. i begge 2020-rapportene ble det rapportert en økning i bruk fra Trendpanelet. I denne og i forrige periode har Trendpanelet meldt om ingen endring i bruk, men vi fant totalt en økt tilgjengelighet av opiater/opioider for perioden. Vi fikk også noen utslag på Kodein og Oksykodon som vi ikke har sett så mye til tidligere. I tillegg til at disse er respirasjonsdempende i seg selv vet vi at de ofte blir blandet med benzodiazepiner for å forsterke effekten, så det er viktig å jobbe godt overdoseforebyggende i alle ledd for å unngå overdoser og dødsfall.

LSD fra det mørke nettet

Andre interessante funn er noen utslag på LSD og NPS (nye psykoaktive stoffer). Dette er stoffer som vi ofte ser bestilles via internett, muligens «det mørke nettet/the dark web». De som bestiller dette er nok en litt annen gruppe en den hjelpeapparatet normalt er i kontakt med. De er datakyndige og de ser ut til å særlig være unge menn. Disse klarer nok (i alle fall tilsynelatende) å opprettholde skolegang, jobber og relasjoner, og har muligens ikke en utviklet problematikk som gjør at de kommer i kontakt med hjelpeapparatet, altså såkalte rekreasjonsbrukere.

Kontakt

Publisert: 9. des. 2021