Hvordan ivareta barn i familier som er rammet av rus?

KORUS midt og Blå Kors klinikk Lade inviterer til fagdag om barn som pårørende med psykologspesialist Frid A. Hansen.

Nærbilde av en liten jente med fletter som sitter på et jorde. Hun er omgitt av høye strå, og det er solnedgang. Hun ser bort fra kameraet.
VIKTIG SAMTALE: Hvordan skal man snakke med barn som er pårørende? Dette er blant temaene deltakerne skal jobbe med. (Foto: Xavier Mouton, Unsplash)

Fagdagen arrangeres 15. mai i Trondheim og er en heldags workshop der deltakerne vil jobbe i grupper under instruksjon og veiledning av Hansen, som er kjent for sitt arbeid med rusrelaterte problemer hos barn og familier.

Følgende temaer vil drøftes:

 • Barnefokuserte samtaler med foreldre
 • Kartlegging og vurdering av familiesamspillet som rammer rundt barnet
 • Ulike typer samtaler med barn; individuelt eller sammen med foreldre
 • Forberedelse til inkludering av barnet inn i det terapeutiske rom
 • Gjennomføring av terapeutiske samtaler mellom foreldre og barn
 • Hvilke hjelpetiltak trenger barnet?

Målet med fagdagen er å gi faglig påfyll og verktøy til fagpersoner innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling i Midt-Norge, så de blir tryggere i møter med barn som pårørende.

Meld deg på fagdagen her.

Om Frid A. Hansen
 • Psykolog og spesialist i klinisk psykologi
 • Har tidligere jobbet som fagsjef og psykologspesialist ved Blå Kors klinikk Skien, tidligere Borgestadklinikken
 • Redaktør for boken «Barn som lever med foreldres misbruk» utgitt i 1996
 • Forfatter av boken «Familieorientert rusmiddelbehandling» utgitt i 2012
 • Tildelt pris fra Fagrådet innen rusfeltet i Norge i 1996 for sitt gode rusfaglige arbeid. 
 • Tildelt Telemark fylkes barnevernpris i 1998
 • Tildelt Dr. Oscar Olsens pris til fremme av norsk rusmiddelforskning i 1999
 • Utnevnt til ridder av 1. klasse av den Kongelige Norske Sankt. Olavs Orden i 2013 for hennes innsats for barn og familier med rusrelaterte problemer

Publisert: 9. apr. 2024 Av: Vilde Dyrnes Ulriksen