Trond Nordfjærn

KORUS midt

Hva kan jeg hjelpe deg med?

Ta kontakt med meg hvis du trenger råd, veiledning eller hjelp knyttet til forsknings og- utviklingsarbeid (FoU). Jeg kan bistå med utvikling av spørreskjema og gjennomføring av statistiske analyser på data etter nærmere avtale. Kan fungere som kontaktpunkt mot psykologistudenter som kan gjennomføre mindre datainnsamlinger knyttet til kliniske problemstillinger. Jeg kan også understøtte arbeid med artikkelskriving med sikte på internasjonal publisering og har omfattende erfaring med slike prosesser

  • Arbeidsområder
  • • Forskning og utvikling

Bakgrunn

Jeg har en mastergrad i sosial- og samfunnspsykologi (2006), to doktorgrader i psykologi fra 2011 hvorav den ene er direkte knyttet til pasienter i det tidligere rusforetaket. Mange års erfaring med forskning innenfor rus og andre tema relevant for folkehelsearbeid. Professor på Institutt for Psykologi, NTNU siden 2017 og har en 20% stilling som forsker ved FoU-seksjonen.