Å legge grunnlaget

Gode samtaler med barn handler om mye mer enn spørsmål og metode. Vi voksne glemmer lett at trygghet for å snakke er noe som må bygges over tid. Grunnlaget legges i hverdagssamtalene.

Last ned øvingssamling