Planlagte samtaler

Vi må bli flinkere til å utforske barns fortellinger, og gå inn i det konkrete, i følelsene, i hvordan det må ha vært. Vi har lov å spørre konkrete spørsmål til det barnet selv har fortalt- eller vist. Voksne lager åpningen, gir plass, og følger barnet. Klarer vi å lage en hellig stund av medopplevelse?