Spontane samtaler

All kommunikasjon inneholder følelser. En god samtale møter disse følelsene, både verbalt og nonverbalt. Vi snakker så barn får lyst til å lytte, og lytter så barn får lyst til å snakke.

Last ned øvingssamling