Individuell plan (IP)

Individuell plan er et verktøy som skal sørge for god og helthetlig oppfølging, hjelpe den enkelte med å sette seg oppnåbare mål og bidra til opplevelse av indre motivasjon og mestring.

Alle pasienter og brukere som har behov for langvarige og koordinerte tjenester har rett til å få utarbeidet en Individuell plan. Den utarbeides kun dersom den som har behov for hjelp ønsker det selv. Sammen med deg som fagperson, setter brukeren seg overordnede mål, delmål og noterer ned tiltak som må til for å nå målene.

Planen skal bidra til:

  • Sammenhengende og godt koordinerte tjenester
  • Brukermedvirkning, mestring og motivasjon
  • Oversikt og struktur

I planen skal det være utnevnt en koordinator som er ansvarlig for å sikre oppfølging og framdrift. Det er kommunen som har ansvar for å tilby koordinatoren. Det bør i tillegg opprettes en ansvarsgruppe med bruker, koordinator og samarbeidspartnere som fastlege eller andre relevante aktører.

VIDEO: Individuell plan og koordinator - Helsedirektoratet

Ansatte

Her finner du ansatte som kan hjelpe deg med mer informasjon om Individuell plan