Camilla Bordevich

KORUS Oslo

Hva kan jeg hjelpe deg med?

Jeg jobber med ulike satsninger som FACT/ACT team, IPS, Motiverende Samtale (MI), individuell plan, veileder, underviser og holder foredrag. Jeg har kunnskap og sterk interesse for traumer og traumebevisst omsorg. Jeg kan bistå deg med veiledning, gruppeprosesser, fagdager, undervisning og empatisk kommunikasjon.

  • Arbeidsområder
  • • Rus (oppfølging og behandling)

Bakgrunn

Camilla er utdannet vernepleier med mastergrad i helsevitenskap, og har lang erfaring fra både psykisk helsevern og rusfeltet. Hun er også utdannet innen mindfulness og styrkebaserte arbeidsformer.