Oppsøkende sosialt arbeid

Oppsøkende sosialt arbeid er en metodikk som brukes av utekontakttjenester for å komme i kontakt med utsatte og vanskeligstilte grupper som er vanskelig å nå med andre tilnærminger.

Hva er oppsøkende sosialt arbeid?

Oppsøkende sosialt arbeid er metoden som benyttes av utekontakttjenester. Den består av feltarbeid med mål om tidlig problemidentifisering, tidlig innsats, systematisk oppfølging på individ og gruppenivå og å utvikle gode, forebyggende tiltak på lokalsamfunnsnivå. Kjerneoppgavene til en oppsøkende tjeneste består i feltarbeid på offentlige steder, skoler og digitale arenaer, både på dag, kveld og natt. Formålet er å avdekke hjelpebehov, motivere til endring og sikre den enkelte videre oppfølging. I dag har omtrent 140 av landets kommuner/bydeler etablert oppsøkende tjenester som en del av sitt tjenestetilbud til utsatte unge.

Hva kan vi tilby?

  • Undervisning & veiledning
  • Nettverksmøter
  • Seminarer og konferanser
  • Utviklingsarbeid & rådgivning
  • Opplæring av nye oppsøkende tjenester. 

For å styrke de oppsøkende tjenestene i bydeler og kommuner har KORUS Oslo over tid arbeidet systematisk for å beskrive praksis, utvikle rutiner og metodikk i det oppsøkende arbeidet. Eksempel på dette er utgivelse av metodebok, utvikling av Oslostandard for oppsøkende arbeid og pågående forbedringsarbeid knyttet til utekontaktenes kartleggingsrutiner, som kan hjelpe utekontaktene med å fremskaffe god lokal informasjon om nye trender, risikomiljøer og mekanismer i de lokale ungdomsmiljøene. Målet er at de oppsøkende tjenestene som arbeider med ungdom skal utvikles til å bli en viktig premissleverandør og en god tiltakstjeneste for kommunenes folkehelse- og forebyggingsarbeid og behandlingsarbeid rettet mot utsatte unge.

Ansatte