Kurs på bestilling: Hurtig kartlegging og handling (HKH)

KORUS tilbyr opplæring, bistand og veiledning i bruk av kartleggingsverktøyet Hurtig kartlegging og handling.

Kursinnhold:

HKH er et kartleggingsverktøy som hjelper din kommune med å utforske og få oversikt over lokale utfordringer. Kartleggingen ender opp i en handlingsplan med konkrete forslag til tiltak og løsninger. Det er kommunen selv som gjennomfører kartleggingen. KORUS kan bistå med:

  • Utfyllende informasjon om HKH og erfaringer fra bruk av metoden
  • Opplæring og veiledning i gjennomføring og bruk av metoden
  • Tilgang til verktøy og manual.

Varighet:

En HKH-prosess varer vanligvis i 6-8 måneder. Vi tilpasser rammene og innholdet til din kommunes behov.

Målgruppe:

Kommuner med lokale utfordringer knyttet til for eksempel rus, vold og kriminalitet.

Kontakt ditt regionale KORUS for mer informasjon