Kurs på bestilling: Aldring, alkohol og legemidler

KORUS tilbyr undervisning, kurs, foredrag og veiledning om alkohol, rus og legemidler for deg som jobber med eldre.

Kursinnhold:

Rus er et tema som kan være krevende å snakke om når du møter eldre pasienter. Mange ansatte i hjelpeapparatet opplever at de mangler nødvendig kunnskap og trygghet til å sette temaet på agendaen. KORUS tilbyr tilpasset opplæring, kurs foredrag og veiledning. Eksempler på aktuelle tema er:

  • Hvem er de eldre og hvorfor er de spesielt utsatte?
  • Risiko ved bruk av alkohol og/eller legemidler blant eldre.
  • Hvordan avdekke og vurdere risikabel bruk hos eldre?
  • Hvordan snakke om bruk av alkohol og/eller legemidler med eldre?
  • Hvordan samhandle rundt eldre i risiko for å utvikle- eller som har utviklet rusproblemer?

Varighet:

Vi tilpasser rammene og innholdet i veiledningen og opplæringen til den enkeltes kommune eller tjenestes behov.

Målgruppe:

Kurset er rettet mot ansatte som jobber med eldre i kommunen, for eksempel knyttet til forebyggende hjemmebesøk, rus- og psykiatri, rehabilitering, hjemmesykepleie eller legetjenester.

Kontakt ditt lokale KORUS for mer informasjon