Ellen Kyrdalen

KORUS øst

Hva kan jeg hjelpe deg med?

Ta kontakt med meg hvis du har spørsmål, trenger råd, veiledningen eller hjelp knyttet til Brukerplan, Hurtig kartlegging og handling (HKH), ACT/FACT eller Boligsosialt arbeid.

  • Arbeidsområder
  • • Rus (oppfølging og behandling)

Bakgrunn

Jeg er utdannet sykepleier og har mange års erfaring fra rus- og psykisk helsearbeid - både som leder i en kommunal rustjeneste og som sykepleier i spesialisthelsetjenesten. Jeg har videreutdanning i krisehåndtering og traumebehandling, og i helserett.