Får vi norsk nettpoker?

SPILLRADIOEN: Vi snakker om Norsk Tipping som kanskje vil lansere nettpoker, og om den nye boken «Penge- og dataspill: Lek, læring, lidenskap og lidelse».

bilde av spillgjengen i podkaststudio
SPILLGJENGEN: Det faste panelet i Podkasten Spillradioen består av (fra venstre): Stian Overå, Magnus Eidem, Øystein Bjørke Olsen og Niri Talberg - alle med lang erfaring innenfor fagområdene pengespill og gaming. (Foto: Kai Nygaard)

Podkasten Spillradioen er ute med ny episode - du finner den i din egen podkast-app.

Mot slutten av 2023 ble boken «Penge- og dataspill: Lek, læring, lidenskap og lidelse» lansert, redigert av Stian Overå ved KORUS øst, i samarbeid med Hans-Jørgen Wallin Weihe og Marianne Martinsen ved Høgskolen i Innlandet.

Som tittelen antyder, har boken ambisjoner om å utforske penge- og dataspill i all sin kompleksitet – fra positive opplevelser til utfordrende aspekter, og den presenterer sentrale debatter, begreper og utviklingstrekk i spillfeltet. Alle fire som jobber med spill i KORUS øst har bidratt med et eller flere kapitler.

I kapittelet om poker gir Niri Talberg en beskrivelse av spillets historie, fra opprinnelsen på 1820-tallet i New Orleans, til dagens digitale æra. Denne historiske reisen gir innsikt i hvordan spesielt to endringer – lanseringen av nettpoker og kunstig intelligens – har formet spilleres opplevelser, læringsprosesser og samfunnets forståelse av spillet.

Norsk Tipping går kanskje for nettpoker

Trykksverten i boken hadde knapt tørket før nyheten om en mulig ny endring i poker så dagens lys. Det mest spennende som skjer på pengespillmarkedet i Norge i 2024, er nemlig at Norsk Tipping utreder mulighetene for å innføre nettpoker.

Innføringen av et pokertilbud hos Norsk Tipping vil kreve en forskriftsendring. Norske spillere kan med andre ord ikke forvente å få utdelt sin første hånd hos Norsk Tipping med det første.

I den nyeste episoden av Spillradioen dykker vi inn i:

  • Diskusjonen om mulighetene for norsk nettpoker
  • Hva tilbudet kan innebære
  • Ser vi noen potensielle farer?
  • Hvilke ansvarlighetsverktøy ønsker vi oss?
  • Vi mimrer tilbake til behandling av pokerspillere for tyve år siden i pokerens gullalder, men tror vi at et tilbud i dag vil bli en suksess?

Endringer i spillfeltet

«Ingenting er permanent unntatt endring». Ordene tilhører filosofen Heraklit, og beskriver livets konstante forvandling, og gjenspeiler også treffende spillfeltets stadige utvikling. Stadige endringer knyttet til teknologi, samfunnsforhold, spilltilbud og regelverk gjør spill til et dynamisk felt. I Spillradioens episode 36 «Ny bok og norsk nettpoker» er fokuset nettopp endring.

Tekst: Øystein Bjørke Olsen

Spillradioen finner du i din egen podkast-app.

Boken «Penge- og dataspill: Lek, læring, lidenskap og lidelse» kan bestilles her.

Fakta
  • Spillradioen er en podkast fra KORUS øst, om ulike tema knyttet til spill, spillproblematikk og spilleavhengighet.
  • Det faste panelet består av Stian Overå, Magnus Eidem, Niri Talberg og Øystein Bjørke Olsen - alle med lang erfaring innenfor fagområdene pengespill og gaming. I tillegg medvirker kunnskapsrike gjester fra hele landet.
  • KORUS øst har frem til 2024 vært det eneste av landets sju KORUSer med et konkret oppdrag knyttet til pengespillproblemer og problematisk spillatferd. Etter endringer i statsbudsjettet og en konkretisering av KORUSenes oppgaver, har nå alle sju KORUSene et ansvar for pengespillproblemer og problematisk spillatferd.
  • KORUSene bidrar med veiledning og kunnskaps- og kompetanseoppbygging til kommunene og spesialisthelsetjenesten.

Ansatte som jobber med spill i din region finner du her.

Publisert: 27. feb. 2024 Av: Øystein Bjørke Olsen