Forfatterintervju: Fra lek til lidelse

En ny bok om pengespill og gaming skal skape debatt og samtidig fylle et tomrom, ifølge forfatter Stian Overå.

bilde av stian overå
NY BOK: Stian Overå i KORUS øst er aktuell med boka «Penge- og dataspill. Lek, læring, lidenskap og lidelse». (Alle foto: Kai Nygaard)

Stian Overå i KORUS øst er en av tre redaktører for den helt ferske boka «Penge- og dataspill. Lek, læring, lidenskap og lidelse».

Tomrommet han snakker om er en en beskrivelse av grupperinger i fagmiljøet innenfor pengespill og gaming. På den ene siden står fagfolkene med et stort fokus på å hjelpe de spilleavhengige. På den andre siden fins de som løfter frem og snakker varmt om alle de positive sidene ved spilling, som underholdning, lek og læring.

– Begge leirene har viktige og gode argumenter. Men det er problematisk å befinne seg i én leir og ikke ønske å ta inn over seg de andres perspektiv. Diskusjonene er i dag tidvis preget av skyttergraver og avstand, sier han.

Vil fylle tomrommet

En tanke med boka er å fylle tomrommet og vise frem helheten.

– Vi ønsker å vise frem et større mangfold og fortelle flere historier om spill, historier som befinner seg et eller annet sted mellom de to hovedleirene. Vi ønsker å synliggjøre hele spekteret, fra ren lek og underholdning, til noe problematisk som stjeler for mye tid eller blir en avhengighet, forklarer Overå.

Hvorfor er boka viktig?

– Den setter sammen puslespillbrikkene til et mer helhetlig bilde. Frem til nå har vi ikke hatt en norsk innføringsbok som gir fugleperspektivet, og som systematiserer kunnskapen om ulike temaer og flere felt. Litteraturen har vært spesialisert, og kunnskapen fragmentert og spredt, sier Overå, som forsker på ungdom og e-sport gjennom et postdoktorprosjekt, i tillegg til å jobbe som spesialrådgiver i KORUS øst.

bilde av stian overå

Et portrett av Norge anno 2023

«Penge- og dataspill. Lek, læring, lidenskap og lidelse» gir et portrett av spillsituasjonen i Norge anno 2023. Du får fersk kunnskap om penge- og dataspill, basert på nye befolkningsundersøkelser og oppdaterte tall. Boka serverer temaer som pengebruk, spill i skole, e-sport, pengespillpolitikk og lovgiving.

Det mangfoldige perspektivet blir dyrket ikke minst gjennom å inkludere flere ulike medforfattere med ulike faglige bakgrunner.

– Vi bringer inn etablerte stemmer fra forskning og debatt, og henter samtidig inn nye. Slik dekker vi flere perspektiver og fag. Alle vi fire som jobber med spill i KORUS øst har bidratt, og vi alene representerer antropologi, pedagogikk og sosionom-yrket. I tillegg har vi medredaktører og forfattere med bakgrunner innenfor historie, legevitenskap, kunsthistorie, sosiologi, barnevernspedagogikk og psykiatri, forteller Overå.

bilde av boka «Penge- og dataspill. Lek, læring, lidenskap og lidelse»

En oppfølger

Boka er en oppfølger til en tidligere fagbok fra 2016, utgitt av Overå og Hans-Jørgen Wallin Weihe.

– Den første fagboka handlet mye om historien og fagutviklingen innen spillfeltet. Nå bygger vi videre med oppdatert forskning og behandlingserfaring fra ulike områder.

Hvem er målgruppen?

– Alle som ønsker å bli bedre kjent med feltet og dagens situasjon. Den er skrevet for et bredt publikum, det vil si alle som er interessert i temaet, folk som spiller selv, behandlere og politikere. Hovedmålgruppen er likevel studentene på studiet Penge- og dataspill: Lidenskap og avhengighet, som er et samarbeid mellom KORUS øst og Høgskolen i Innlandet, forteller Overå.

Fakta

-Boka «Penge- og dataspill. Lek, læring, lidenskap og lidelse» er utgitt ved Hertervig forlag, og kan bestilles her.

-Boka forteller historier om spill og synliggjør hele spekteret, fra ren lek og underholdning, til å også representere noe problematisk som stjeler for mye tid og kan bli en avhengighet.

-Stian Overå i KORUS øst er redaktør sammen med Marianne Martinsen og Hans-Jørgen Walling Weihe - begge ansatt ved Høgskolen i Innlandet.

Om Stian Overå

-Jobber med pengespill og gaming i KORUS øst, der han gir råd, veiledning og jobber med kompetanseheving.

-Har doktorgrad i sosialantropologi, og mye erfaring med forskning på barn, ungdom, utdanning og digital mediebruk.

-Jobber med et postdoktorprosjekt om ungdom og e-sport, der han undersøker utfordringer og muligheter ungdom møter innen e-sport, og hvordan spillingen farger andre arenaer i livet - som helse, utdanning og sosiale relasjoner.

-Er en av fire faste bidragsytere i podkasten Spillradioen, laget av KORUS øst.

-Foreleser ved studiet Penge- og dataspill: Lidenskap og avhengighet (et samarbeid mellom KORUS øst og Høgskolen i Innlandet).

Publisert: 13. nov. 2023 Av: Kai Nygaard