Hvor går grensen for alkohol og drikking i jobbsammenheng?

Skal vi servere alkohol på jobbmiddager? Er det inkluderende eller ekskluderende å legge opp til fredagspils med kollegaer? Bør alle arbeidsplasser ha egne kjøreregler for alkohol og drikking?

Øystein Gravrok og Steinar Ellefsen
BEVISSTGJØRING: Øystein Gravrok (t.v) og Steinar Ellefsen ved KORUS nord ønker å skape en bevissgjøring omkring rusmiddelbruk tilnyttet arbeidslivet. Gjennom fagdagen gir de deltakerne noen knagger slik at de lettere kan snakke om alkoholbruk i jobbrelaterte sammenhenger. (Foto: Trude Aalmen)

Dette er spørsmål som står på dagsorden når det inviteres til fagdag om arbeidsliv og rus i Tromsø. Arbeidet er et samarbeidsprosjekt mellom KORUS nord, Akan, NAV arbeidslivssenter i Troms, og Ishavsbyen bedriftshelsetjeneste.

Hva som "passer seg" når det gjelder bruk av alkohol i jobbrelaterte sammenhenger, er en diskusjon som ønskes velkommen av mange. Dette gjelder både for ledere, HMS-ansvarlige og for mange "vanlige" arbeidstakere.

Her er mange gråsoner og det kan være nyttig å gå opp noen felles grenser. Dette kan gjøres gjennom utvikling av en intern ruspolicy, der en blir enige om noen felles kjøreregler på arbeidsplassen. Det forklarer Øystein Gravrok, nestleder ved KORUS nord, som har tatt initiativ til fagsamlingen.

Julebord og seminar

Som eksempler på ulike gråsonesituasjoner nevner han bruken av alkohol på reiser og middager tilknyttet jobben, eller på julebord og internseminar i regi av arbeidsgiver. Er det for eksempel naturlig å servere, og så takke ja eller nei til alkohol når en er sammen med kunder? Eller bør en tilby alkohol eller kun alkholfrie alternativer når en arrangerer en konferanse, ofte med en tilhørende middag etterpå?  

Gravrok legger til at målet med fagdagen først og fremst er å skape refleksjon og en bevisstgjøring omkring temaet alkoholbruk i jobbsammenheng.

Steinar Ellefsen, seniorrådgiver ved KORUS nord, mener denne diskusjonen er en naturlig del av HMS-arbeidet på arbeidsplassen:

I gruppediskusjoner løfter vi fram situasjoner som kan være i dette gråsonefeltet. Vi gir eksempler på prosesser som kan lede fram til en intern ruspolicy, og vi tilbyr mer kunnskap om rusmidler og avhengighet. På denne måten får deltakerne noen verktøy som de kan ta hjem til egen arbeidsplass, slik at de kan jobbe videre med disse spørsmålene, sier Ellefsen.

Diskusjon om gråsoner

 Å diskutere og reflektere over ulike gråsonesituasjoner oppleves som nyttig av mange. Å ha en felles ruspolicy kan dessuten skape forutsigbarhet og trygghet for mange arbeidstakerne. De vet hva som gjelder av kjøreregler og hva som forventes av dem, understreker Gravrok.

De 55 påmeldte deltakere til fagsamlingen kommer fra både offentlige og private arbeidsplasser, for eksempel Tromsø kommune, Coop Norge, Widerøe, Sametinget, Troms fylkeskommune med flere. Aktørene som deltar oppfordres til å etablere et nettverk der de kan ta opp disse spørsmålene og dele erfaringer også senere.

Både KORUS nord og Akan stiller med flere forelesere på fagsamlingen. I tillegg vil også hovedvernombudet fra Sparebank Nord-Norge, Irina S Mølleren, og HMS-sjef for entreprenøren AF-gruppen, Espen Jahr, fortelle om sine erfaringer med å utvikle en intern ruspolicy. Men sine over 2000 ansatte, mange med ansvar for store maskiner og kjøretøy, har AF-gruppen hatt et tydelig sikkerhetsfokus i sin interne ruspolicy.

Vil gi tidlig hjelp

Det har vært lett å fylle opp deltakerlista til denne fagsamlingen, og Gravrok og Ellefsen tror det er flere faktorer som gjør temaet dagsaktuelt.  De tror mange arbeidsgivere har behov for bedre rutiner og systemer for å forebygge rusproblemer, men samtidig også gi hjelp til sine ansatte i en tidlig fase.

– Hvordan en arbeidsgiver best kan støtte opp med tiltak og hjelp overfor arbeidstakere som er i ferd med å utvikle en rusavhengighet, er et av temaene vi tar opp på fagdagen. Temaet avhengighet og fakta om rusmidler er dessuten noe vi ser mange er interessert i, sier Ellefsen.

For oss er det et viktig poeng å ikke ha en ovenfra-og- ned-holdning. Vi legger opp til kombinasjon av forelesninger og gruppearbeid, og at de ulike arbeidsplassene kan få si noe om sine erfaringer og behov. På denne måten forsøker vi å ha fokus både på forebygging og tidlig innsats innenfor tematikken arbeidsliv og rusmidler, sier Gravrok.

Ruspolicy - hva er det?
 • Arbeidsplasser kan ha egne kjøreregler for alkohol og drikking i jobbrelaterte sammenhenger.
 • Disse retningslinjene bør være tydelige og inkluderende, og de bør gjenspeile generell lovgivning og bedriftens verdier.
 • Det er viktig å sørge for at disse retningslinjene blir kommunisert tydelig til alle ansatte.
 • Det bør også åpnes for jevnlig dialog og tilbakemelding rundt disse kjørereglene.

Eksempler på sentrale prinsippene i en intern ruspolicy:
 • Nulltoleranse for alkohol- og rusmisbruk på jobben.
 • Prioritering av sikkerhet: Rusbruk kan true sikkerheten på arbeidsplassen og må derfor unngås.
 • Tilgjengelig støtte for ansatte som sliter med rusproblemer. Dette ved at en ansatt har rollen som kontaktperson, for eksempel er Akan-kontakt.
 • Klare retningslinjer for akseptabel bruk av rusmidler.
 • Konsekvenser for brudd på policyen.
 • Opplæring og kommunikasjon om policyen.
 • Respekt for ansattes personvern og støtte ved rusproblemer.

Publisert: 22. apr. 2024 Av: Trude Aalmen